Tin mới

ĐẠI HỘI III (1988)

ĐẠI HỘI IX (2019)

ĐẠI HỘI VI (2004)

ĐẠI HỘI V (1999)

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Được thông qua tại Đại hội III (11/1988)

Chủ tịch danh dự: Ông Hoàng Quốc Việt - Nhà hoạt động Cách mạng lão thành

Chủ tịch Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch:

Ông Phan Anh

Ông Phạm Văn Kiết

Uỷ viên Đoàn chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

Ông Cù Huy Cận - Phó chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Ông Phan Đình Diệu - giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện điều khiển học.

Ông Hà Quang Dự - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quang Đạo - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ông Huỳnh Trung Đồng - Chủ tịch Hội những người Việt Nam tại Pháp

Ông Hoàng Minh Giám - Giáo sư, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu

nghị Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hanh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê văn Hoan - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên.

Thiếu tướng Nguyễn Nam Khánh - Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ông Hoàng Trường Minh - Trưởng Ban Dân tộc trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nhân - giáo sư, tiến sĩ y khoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Anh hùng

lao động.

Ông Núp - Dân tộc Bana, Anh hùng các lực lượng vũ trang. Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam tỉnh Gia lai - Kon tum

Bà Nguyễn thị Nữ - nhà công kỹ nghệ, Giám đốc xí nghiệp công tư hợp doanh gạch bông Đức Tân,

thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Khắc Quảng - Giáo sư, Bác sĩ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Hà Nội

Ông Sơn Thông - Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cửu Long.

Ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông dân Việt Nam.

Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Trân - Giáo sư, Tiến sĩ toán cơ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Phó trưởng ban Việt kiều TW

Linh mục Võ Thành Trinh - Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công giáo yêu nước Việt Nam.

Ông Lý Chánh Trung - Phó Chủ tich Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Gi Trọng - Giáo sư đại học y khoa.

Ông Nguyễn Xiển - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá

Ông Nghiêm Xuân Yêm - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

II. BAN THƯ KÝ

Tổng Thư Ký

Ông Phạm Văn Kiết - Phó Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phó Tổng Thư Ký

Ông Hồ Anh Dũng.

Uỷ viên Thư ký

Ông Mai Khang

Ông Hoàng Thái

Ông  Nguyễn Tiến Thụ

Ông Nguyễn Túc

III. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Ông Phan Anh - Luật sư, Chủ tịch danh dự Hội luật gia Việt Nam

2. Ông Vương Đình ái - Phó Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công Giáo yêu nứoc Việt Nam.

3. Ông Nguyễn Hữu Bạ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Hưng.

4. Ông Vũ Đình Bách - Giáo sư, phó Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

5. Ông Trần Thoại Duy Bảo - Tiến sĩ khoa học, phân viện khoa học Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

6. Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

7. Linh mục Vương Đình Bích - Phó Tổng thư ký Uỷ ban đoàn kết công Giáo Việt Nam

8. Ông Nguyễn Bính - Phó Tiến sĩ, Giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp I Hà Nội.

9. Bà Huỳnh Thị Bon - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến tre

10. Ông A Bốn - Dân tộc Gié Triêng, tỉnh Gia lai - Kon tum

11. Ông Cù Huy Cận - Chủ tịch hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam

12. Bà Bùi Thị Cẩm - Luật sư, thành phố Hồ Chí Minh.

13. Ông Âu Quang Cảnh - nhà công ký nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

14. Ông La Văn Cầu - Dân tộc Tày, Đại tá, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân Dân Việt Nam

15. Ông Hoàng Đình Cầu - Giáo sư, bác sĩ, Chủ tịch Tổng hội y dược học Việt Nam, anh hùng lao động

16. Ông Lê Văn Cầu - Uỷ viên Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

17. Bà Nguyễn Đình Chi - nhân sĩ, Huế, tỉnh Bình Trị Thiên.

18. Bà Vũ Thị Chín - Bác sĩ

19. Ông Hoàng Bảo Châu: Giáo sư, bác sĩ, Tổng Thư ký Hội y dược học Việt Nam

20. Ông Miêu Tiểu Chông - Dân tộc Chăm, bác sĩ, giám đốc bệnh viện Bắc bình tỉnh Thuân Hải.

21. Ông Chu Văn Chuẩn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Sơn Bình.

22. Ông Trần Hồng Chương - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

23. Ông Huỳnh Cương - Dân tộc Khơ me, Chủtịhc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu giang

24. Ông Võ Đình Cường - cư sĩ phật Giáo, Chủbút báo Giác ngộ, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

25. Ông Lê Nguyên Danh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh.

26. Ông Hà Den - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La, Dân tộc Thái.

27. Ông Sùng Đại Dùng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tuyên, Dân tộc H'Mông.

28. Ông Hồ Anh Dũng - Nguyên Uỷ viên thư ký thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

29. Ông Nguyễn Lân Dũng - Giáo sư, phó Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vi sinh vật ứng dụng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

30. Ông Phan Đình Diệu - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện điều khiển học.

31. Ông Hà Quang Dự - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

32. Ông Lê Quang Đạo - Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam

33. Bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

34. Ông Huỳnh Trung Đồng - Chủ tịch Hội những người Việt Nam tại Pháp

35. Ông K'Pa Đài - Dân tộc Gia Lai, kỹ sư canh nông, tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

36. Ông Nguyễn Đăng - ký sư nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh.

37. Ông Bế Viết Đẳng - phó Giáo sư, phó Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Dân tộc học.

38. Ông Nguyễn Văn Để - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Minh Hải.

39. Ông Nay Điak - Dântộc Gia rai, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắc lắc.

40. Ông Lâm Công Định - Kỹ sư lâm nghiệp.

41. Ông Lương Xuân Đồng - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá.

42. Ông Y A Đúc - Dân tộc Cơ ho, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng

43. Ông Trần Phước Đường - Giáo sư, Tiến sĩ Nông học

44. Ông Hồ Gô - Dân tộc Vân Kiều tỉnh Bình Trị Thiên.

45. Ông Hoàng Minh Giám - Giáo sư, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam.

46. Ông Ngô Xuân Hạ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

47. Ông Lê Hải - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam Ninh

48. Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Nhân sĩ

49. Bà Nguyễn Mai Hạnh - nghệ nhân làm hoa lụa Hà Nội.

50. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Ban liên lạc công thương thành phố Hồ Chí Minh

51. Hoà thượng Thích Thiện Hào - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam

52. Bà Cù Thị Hậu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Anh hùng lao động.

53. Hoà thượng Thích Mật Hiền - Chủ tịch Hội Phật Giáo tỉnh Bình Trị Thiên.

54. Ông Phan Văn Hiếu - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sông Bé.

55. Ông Trần Bá Hoành - Giáo sư, phó Tiến sĩ, Giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học Giáo dục.

56. Ông Phạm Khắc Hoè - nhân sĩ, Hà Nội.

57. Ông Nguyễn Văn Hanh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

58. Ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên.

59. Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam.

60. Ông Nguyễn Chấn Hùng - bác sĩ y khoa Chủnhiệm bộ môn phẫu thuật thực hành, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.

61. Ông Phạm Ngọc Hùng - nhân sĩ, thành phố Hồ Chí Minh

62. Ông Pi Năng Huỳnh - Dân tộc Rắc Lai, tỉnh Phú Khánh.

63. Bà Trần thị Mai Hương - uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

64. Ông Ngô Gia Hy - Giáo sư, thạc sỹ y khoa, phó trưởng khoa y, Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh.

65. Ông Phạm Khiêm ích - phó Giáo sư, Phó Viện trưởng Viện thông tin Khoa học xã hội.

66. Ông Nguyễn Thành Kế - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

67. Ông Nguyễn Kha - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang.

68. Ông Nguyễn Nam Khánh - Thiếu tướng, Phó Chủnhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân Dân Việt Nam

69. Ông Mai Khang - nguyên Uỷ viên thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

70. Ông Phạm Văn Kiết - nguyên Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

71. Ông Ung Ngọc Ky - Nhân sĩ, thành phố Hồ Chí Minh.

72. Ông Hồ Đồng Kỳ - Dân tộc Giấy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hoàng Liên Sơn.

73. Ông Tương Lai - Giáo sư, Viện trưởng Viện Xã hội học.

74. Ông Trần Thế Lại - đại tá, anh hùng quân đội nhân Dân Việt Nam.

75. Ông H'Ro Lan - Dân tộc Xê đăng, tỉnh Gia Lai - Kon Tum, kỹ sư địa chất thuỷ văn.

76. Bà Bùi Thị Lạng - Tiến sĩ hải dương học

77. Ông Nguyễn Sĩ Lâm - Chủ tịch Hội Y học Dân tộc Việt Nam

78. Ông Nguyễn Lân - Uỷ viên thường vụ Trung ương Đảng xã hội Việt Nam

79. Ông Phan Hữu Lập - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp.

80. Bà Bùi Thị Lập - Dân tộc Mường, tỉnh Thanh Hoá.

81. Ông Phan Huy Lê - Giáo sư Sử học

82. Linh mục Nguyễn Huy Lịch - Giáo sư đại chủng viện thánh Giu-se thành phố Hồ Chí Minh.

83. Ông Phạm Sĩ Liêm - phó Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

84. Ni sư Thích nữ Ngoạt Liên - Uỷ viên thường trực Trung ương Giáo hội phật Giáo Việt Nam

85. Ông Ngô Liên - Dân tộc Hoa, thành phố Hồ Chí Minh.

86. Ông Trần Ngọc Liễng - luật sư, thành phố Hồ Chí Minh.

87. Bà Hoàng Thuý Loan - nghệ nhân dệt thảm len, Hà Nội.

88. Ông Trần Lộc - Dân tộc Sán chỉ, Quảng Ninh.

89. Ông Ngô Xuân Lộc - Kỹ sư, Tổng Giám đốc công trình thuỷ điện Hoà Bình.

90. Ông Bồ Xuân Luật - Nhân sĩ, Hà Nội

91. Ông Thào Ngọc Lương - Dân tộc H'Mông, Sơn la.

92. Ông Nguyễn Lương - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Khánh.

93. Ông Đặng Phúc Lường - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Thái, phó Tiến sĩ hoá, người Dao.

94. Ông Hoàng Trường Minh - Trưởng Ban Dân tộc trung ương.

95. Ông Lý Ngọc Minh - dân tộc Hoa, nghệ nhân Chủxưởng gốm sứ cao cấp Minh Long, tỉnh Sông Bé.

96. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Bác sĩ Trưởng khoa huyết học Bệnh viện Trung ương Huế.

97. Ông Nguyễn Ngọc Minh - Giáo sư - Uỷ viên thường vụ Hội luật gia Việt Nam

98. Ông Ngô Minh - dân tộc Hoa, nhà sản xuất tiểu thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

99. Ông Đỗ Hoài Nam - Đại tá, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân Dân Việt Nam

100. Ông Đoàn Xuân Mượu - Giáo sư, bác sĩ, Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

101. Ông Phùng Trung Ngân - Tiến sĩ sinh vật học

102. Ông Mong Văn Nghệ - Dân tộc Khơ mú, Nghệ tĩnh.

103. Linh mục Lương Đình Nghi - Phó Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công Giáo yêu nước Việt Nam.

104. Ông Trịnh Văn Nghinh - anh hùng lao động ngành than, Quảng Ninh.

105. Ông Ngô Minh Ngọc - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghĩa Bình.

106. Linh mục Nguyễn Văn Ngọc - phụ trách nhà thờ Pan-si-co, Huế.

107. Ông Nguyễn Văn Ngô - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thuận Hải.

108. Ông Hoàng Xuân Nhị - Giáo sư văn khoa.

109. Đại đức Dương Nhơn - Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.

110. Hoà thượng Thích Đức Nhuận - Pháp ChủHội đồng chứng minh Giáo hội phật Giáo Việt Nam.

111. Ông Hồ Ngọc Nhuận - nhà báo, thành phố Hồ Chí Minh

112. Ông K'Rong Y Nuê - Dân tộc Ê đê Giáo sư, Viện trưởng Viện dịch tễ Tây Nguyên.

113. Ông Nguyễn Trọng Nhân - Giáo sư, Tiến sĩ y khoa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Anh hùng lao động.

114. Ông Núp - Dân tộc Bana, Anh hùng các lực lượng vũ trang. Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia lai - Kon tum

115. Bà Nguyễn Thị Nữ - nhà công kỹ nghệ, Giám đốc xí nghiệp công tư hợp doanh gạch bông Đức Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

116. Ông Hà Văn Núi - Dân tộc Nùng, Hà Bắc.

117. Ông Đỗ Xuân Oanh - phó Chủ tịch , Tổng thư ký Uỷ ban hoà bình Việt Nam.

118. Ông Nguyễn Xuân Oánh - Tiến sĩ kinh tế, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý thành phố Hồ Chí Minh.

119. Ông Vi Văn ỏm - Dân tộc Xinh Mun, Sơn La.

120. Ông Lý Lý Phà - Dân tộc Hà Nhì, Lai Châu.

121. Ông Phan Phải - Giáo sư, Tiến sĩ, giám đốc trung tâm di truyền nông nghiệp.

122. Bà Lê Thị Phối - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang.

123. Ông Vĩnh Phối - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng mỹ thuật Huế.

124. Ông Lâm Phú - Dân tộc Khơ me, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cửu Long.

125. Ông Hoàng Kim Phúc Hội trưởng Tổng hội thành Tin lành Việt Nam

126. Ông Lưu Hữu Phước - Giáo sư, Nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

127. Ông Viễn Phương - nhà thơ, thành phố Hồ Chí Minh

128. Ông Giàng A Quẩy - Dân tộc H'Mông, Phó Tiến sĩ lâm nghiệp.

129. Ông Trần Quang Quýt - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang.

130. Ông Phạm Khắc Quảng - Giáo sư, Bác sĩ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

131. Ông Điểu Ra - Dân tộc Xtriêng, Sông Bé.

132. Bà Hoàng Thị Rong - Dân tộc Tày, tỉnh Bắc Thái.

133. Ông Trần Mạnh Sang - nhà công kỹ nghệ, phó giám đốc xí nghiệp đông lạnh Quy Nhơn, Nghĩa Bình.

134. Ông Mùa A Sấu - Dân tộc H'Mông, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai châu

135. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn - Giáo sư, Tiến sĩ hoá

136. Bà Hoàng Xuân Sính - Giá sư, Tiến sĩ toán, Chủnhiệm khoa Toán trường Đại học Sư phạm I Hà Nội

137. Bà Nguyễn Ngọc Sương - Tiến sĩ Hoá, Phó Chủnhiệm khoa hoá Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

138. Ông Lợi Văn Sơn - Dân tộc Hoa, bác sĩ, bệnh viện Việt _ Đức, Hà Nội.

139. Ông Bùi Văn Nam Sơn - Chủ tịch Hội những gười Việt Nam tại Cộng hoà liên bang Đức.

140. Ông Trần Văn Tấn - Tiến sĩ Toán, thành phố Hồ Chí Minh

141. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - tổng biên tập báo đại đoàn kết.

142. Ông Trần Kim Thạch - Giáo sư, Tiến sĩ Địa chất.

143. Ông Phó Đức Thanh - Dân tộc Sán Dìu, Vĩnh phú.

144. Bà Ngô Bá Thành - Pháo Chủ tịch Trungương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

145. Ông Ngô Thành - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai _ Kon Tum.

146. Ông Pi Năng Thạnh - Dân tộc Rắc lai, Thuận Hải, anh hùng lực lượng vũ trang.

147. Ông Nguyễn Văn Thạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An.

148. Ông Phạm Văn Thạnh - nhà công kỹ nghệ Giám đốc xí nghiệp cao su "Phạm Hiệp" thành phố Hồ Chí Minh

149. Ông Sơn Thông - Chủ tịch danh dự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cửu Long.

150. Ông Nguyễn Thành Thơ - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nông Dân Việt Nam.

151. Hoà thượng Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật Giáo Việt Nam

152. Ông Hà Học Trạc - Giáo sư, phó Tiến sĩ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

153. Ông Nguyễn Ngọc Trân - Giáo sư, Tiến sĩ toán cơ, Phó Chủnhiệm Uỷ ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Phó trưởng ban Việt kiều TW

154. Linh mục Võ Thành Trinh - Chủ tịch Uỷ ban đoàn kết công Giáo yêu nước Việt Nam.

155. Ông Lý Chánh Trung - Phó Chủtich Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

156. Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

157. Ông Nguyễn Tấn Gi trọng - Giáo sư đại học y khoa.

158. Bà Phạm Phương Thảo - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

159. Bà Võ Thị Thắng - uỷ viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

160. Ông Trần Thể - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú.

161. Ông Hoàng Thái - nguyên uỷ viên thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

162. Ông Phạm Xuân Thiêm - Thư ký thường trực Uỷ ban Trung ương Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

163. Ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

164. Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ Tĩnh.

165. Ông Phạm Thuần - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng.

166. Ông Nguyễn Tiến Thụ - nguyên Uỷ viên thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

167. Ông Nguyễn Túc - Vụ trưởng vụ phong trào Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II

168. Ông Lăng Văn Trước - Dân tộc Thái, Nghệ Tĩnh.

169. Ông Lê Toàn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành phố Hải Phòng.

170. Bà H'srang Tơr - Dân tộc M'Nông, Đắc Lắc.

171. Bà Trần Thị Ngọc Trâm - phó Tiến sĩ tâm lý, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam.

172. Ông Đinh Xuân Trâm - Dân tộc H'Rê

173. Ông Bùi Mạnh Trung - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

174. Ông Dương Việt Trung - Dân tộc Hoa, nhà công kỹ nghệ, Hậu Giang.

175. Ông K'Tuất - Dân tộc Châu Mạ -, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

176. Ông Trần Thế Tục - Tiến sĩ nông học, Chủnhiệm khoa trồng trọt, Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội.

177. Ông Nguỵ Như Kon Tum - Giáo sư, nguyên hiệu trưởng đại Học Tổng hợp Hà Nội.

178. Ông Đào Tùng - Phó Chủ tịch , Tổng thư ký Hội nhà báo Việt Nam.

179. Ông Nguyễn Thanh Tùng - thiếu tướng, Chủnhiệm chính trị quân khu 9.

180. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai.

181. Hoà thượng Thích Thanh Tứ - Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội phật Giáo Việt Nam.

182. Hoà thượng Kim Cương Tử - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật Giáo Việt Nam.

183. Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường - nhà văn, Tổng thư ký Hội van hoá nghệ thuật tỉnh Bình Trị Thiên.

184. Ông Tô Phúc Tường - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh

185. Ông Đào Văn Tý - Dân tộc Chơ Roi, Đồng Nai.

186. Ông Hồ Vai - Dân tộc Pa Cô, anh hùng lực lượng vũ trang.

187. Ông Chương Vàng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng.

188. Ông Nguyễn Thành Văn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vũng Tàu - Côn Đảo.

189. Ông Nguyễn Hữu Vấn - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế tỉnh Bình Trị Thiên.

190. Ông Lê Ka Vinh - Dân tộc Cơ tu, Quảng Nam - Đà Nẵng.

191. Ông Nguyễn Thành Vĩnh - luật sư, Hà Nội.

192. Ông Nguyễn Tiến Võ - Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

193. Ông Nguyễn Hữu Vọng - anh hùng lao động, phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam.

194. Ông Tống Duy Vượng - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình.

195. Ông Lê Minh Xuân - Giáo sư, phó Chủ tịch Hội y học cổ truyền Dân tộc Việt Nam.

196. Bà Hồ Thị Xuân - Dân tộc Co, tỉnh Nghĩa Bình.

197. Ông Nguyễn Xiển - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá II.

198. Ông Nghiêm Xuân Yêm - Nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam II.  khoá

IV. CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

1. Đảng Cộng sản Việt Nam

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (53 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; 8 công đoàn ngành).

3. Hội Nông dân Việt Nam

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

6. Hội Cựu chiến binh Việt Nam

7. Các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

8 .Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (38 hội thành viên và 8 liên hiệp hội các tỉnh, thành).

9. Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ( 9 hội thành viên và 53 tổ chức hội ở địa phương)

10. Liên hiệp các tổ chức Hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam ( 44 hội hữu nghị với nhân dân các nước và các tổ chức đoàn kết quốc tế).

11. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

12. Hội Luật gia Việt Nam

13.Hội Nhà báo Việt Nam

14. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

15. Hội Y học dân tộc cổ truyền Việt Nam

16. Tổng hội Y dược học Việt Nam ( 25 hội thành viên và 34 hội ở địa phương)

17. Hội Lịch sử Việt Nam

18. Hội Làm vườn Việt Nam

19. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

20. Giáo hội Phật giáo Việt Nam

21. Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

22.Hội Người mù Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản