Tin mới

An Giang: Thi đua dân vận khéo xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể toàn tỉnh An Giang quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

 Huy động nguồn lực chăm lo người nghèo

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” những năm qua trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sâu rộng, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”. Đồng thời, phát động từng cá nhân, tập thể lựa chọn các mô hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên các lĩnh vực gồm: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị để đăng ký thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Qua phong trào thi đua đã góp phần tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội; huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021, toàn tỉnh An Giang có 4.907 mô hình của tập thể, cá nhân đăng ký ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên cả 4 lĩnh vực. Kết quả đã thực hiện được 4.664 mô hình. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng gắn với việc vận động nhân dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo; phát triển văn hóa - xã hội - giáo dục; bảo vệ môi trường; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại các địa phương…

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện, góp phần gắn kết, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng cách, gắn việc triển thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và “dân vận khéo trong xây dựng NTM” với các phong trào thi đua, cuộc vận động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Thực hành tiết kiệm”, phong trào thi đua xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”…

Đặc biệt, các cấp, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã “khéo” trong việc tập trung làm tốt công tác phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội để cả hệ thống chính trị và nhân dân biết, ủng hộ, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã “khéo” trong kêu gọi tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ tiền, hiện vật (quy tiền), các nhu yếu phẩm… để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện cách ly, các đối tượng cần hỗ trợ khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh…

Ông Võ Nguyên Nam nhấn mạnh, năm 2022, căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ, từng địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh...

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng và biểu dương những mô hình “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” tiêu biểu năm 2022...

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản