Tin mới

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CUỐN SÁCH “THUẬT NGỮ VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM”

(Mặt trận) -Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò to lớn trong việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhu cầu cần thiết đối với cán bộ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương biên soạn và xuất bản cuốn sách “Thuật ngữ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đưa tư tưởng “Dân là gốc” của Đảng vào cuộc sống hiện nay

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Việc biên soạn và xuất bản cuốn sách “Thuật ngữ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” nhằm giúp cho việc tìm hiểu, sử dụng chính xác các thuật ngữ về tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vấn đề liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời làm tài liệu, công cụ tra cứu hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

Trong quá trình triển khai, nhóm biên soạn đã cố gắng đảm bảo thực hiện các nguyên tắc về biên soạn thuật ngữ nói chung và tính đặc thù của công tác Mặt trận nói riêng; mỗi thuật ngữ đều được trình bày đầy đủ, ngắn gọn, rõ ràng, chuẩn xác.

Để góp phần tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020), đồng thời xin ý kiến nhận xét, góp ý trước khi xuất bản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu bản thảo cuốn sách “Thuật ngữ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trên Website: http://mattran.org.vn đến đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, nhất là cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp qua các thời kỳ.

Mọi ý kiến nhận xét, góp ý xin được gửi về địa chỉ: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Song Phương, Đan Phượng, Hà Nội (ĐT: 0988839989; email: nhiemminh@yahoo.com).

Bản thảo cuốn sách “Thuật ngữ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” xin tải tại đây

 Trân trọng cảm ơn!

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản