Tin mới

Bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn triển khai xây dựng mô hình “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Từ những mô hình này đã góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào các tôn giáo và cộng đồng trong bảo vệ môi trường sống.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Ma Nhật Hoài, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường cùng các tổ chức tôn giáo, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện xây dựng các mô hình điểm để bảo vệ môi trường ở mỗi khu dân cư.

Qua khảo sát thực tế, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng 2 mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Tại 2 mô hình điểm này, cam kết bảo vệ môi trường được các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc để vận động các tín đồ, đồng bào các dân tộc hưởng ứng thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như phân loại rác thải, không vứt rác bừa bãi, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Qua triển khai thực hiện mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” đã mang lại những hiệu ứng tích cực. Đến nay, người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh. Các chất thải sinh hoạt trong mỗi gia đình đều được thu gom đến đúng nơi quy định, đường làng ngõ xóm được người dân giữ gìn sạch sẽ. Ở các cơ sở thờ tự, các chức sắc tôn giáo cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân, khách thập phương không đốt hương, vàng mã.

Cùng với xây dựng các mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cũng đã xây dựng và nhận rộng được 19 mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu” tại các địa bàn dân cư.

Ông Ma Nhật Hòa nhận định, qua việc triển khai xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Hiện, ở các khu dân cư, hoạt động tự quản trong bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp, được duy trì đều đặn, thường xuyên. Từng nội dung bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa, được đưa vào hương ước, quy ước và là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa.

Từ những kết quả tích cực trên, ông Ma Nhật Hoài cho biết, Mặt trận các cấp sẽ phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, là phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc vận động các tín đồ hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

“Thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về môi trường ở cộng đồng dân cư để từ đó góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” - ông Ma Nhật Hoài thông tin.           

Cùng với xây dựng các mô hình điểm “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cũng đã xây dựng và nhận rộng được 19 mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu” tại các địa bàn dân cư.

ANH VŨ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản