Tin mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(Mặt trận) - Sáng 9/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học “Các tỉnh, thành phố phía Nam với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến.

Bảo vệ, kiên định đường lối, nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch: Thúc đẩy thay đổi tư duy, tạo môi trường xã hội không khoan nhượng

Ban Bí thư quy định cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự đảng trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

Hòa Bình: Tăng cường nguồn lực làm nhà ở cho hộ nghèo

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Chủ trì hội thảo tại các điểm cầu có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện Lục quân.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm các Ban Tuyên giáo, các trường chính trị cấp tỉnh và một số cơ quan, đơn vị, nhà trường có liên quan đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm rõ những yêu cầu đặt ra trong đổi mới công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các địa phương, học viện, nhà trường; xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các địa phương, học viện, nhà trường trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Phát biểu đề dẫn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Hội thảo là dịp nhìn lại việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; sự phối hợp giữa các lực lượng trên mặt trận tư tưởng lý luận mà nòng cốt là Ban Tuyên giáo, các trường chính trị, lực lượng vũ trang các địa phương.

Khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một mặt trận lý luận rộng rãi, không chỉ là công việc riêng của Ban Chỉ đạo 35 mà là của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 có sự thống nhất, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị từ Trung ương tới địa phương, giữa các ban, ngành cùng địa phương với nhau. Cấp ủy, người đứng đầu nhiều cơ quan, đơn vị nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó mang lại hiệu quả rất tích cực.

Để nhiệm vụ này được thực hiện thường xuyên, toàn diện hơn, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên, kiên định mục tiêu, khẳng định thành quả đã đạt được; đấu tranh có căn cứ, kiên quyết, thuyết phục những luận điệu sai trái, gây tâm lý hoang mang, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: "Muốn vậy phải có hạt nhân, đội ngũ chủ chốt am tường lý luận, có kiến thức thực tiễn, có khả năng bút chiến, luận chiến, xây dựng các tuyến bài viết chất lượng nhất là trên mạng xã hội có đủ sức thuyết phục, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân".

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các góc độ tiếp cận đã chỉ ra những vấn đề có tính tất yếu, nguyên tắc, các phương hướng, quan điểm, giải pháp chung trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, gắn với tính đặc thù của từng khu vực, từng địa phương từ tỉnh Quảng Bình cho đến tỉnh Cà Mau.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, cho rằng, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác đi vào chiều sâu, thực sự có hiệu quả, cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng để thực sự thống nhất trong việc nhận thức và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chiến lược quốc gia; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, từ đó góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “...Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng...”.

 Các điểm cầu dự hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hội thảo đã làm rõ kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ tại các địa phương, học viện, nhà trường ở các tỉnh, thành phố phía Nam; kinh nghiệm tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của một số lực lượng nòng cốt của các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các ý kiến tại hội thảo cũng chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn của các tỉnh, thành phố nói chung, của các Ban Tuyên giáo, các học viện, nhà trường, trường chính trị tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Nhiều ý kiến đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ với tính khả thi. Các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ được chắt lọc, tổng hợp để tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng chương trình phối hợp, liên kết giữa Học viện với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; giữa Học viện với các bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang; giữa các trường chính trị cấp tỉnh trên cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ, qua đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt những kết quả tốt nhất.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản