Bình Dương: Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tài nguyên - Môi trường

(Mặt trận) -

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm ký kết Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Sở Tài nguyên - Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tham dự có Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và đại diện các tổ chức tôn giáo.

Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện

 

Qua 05 năm triển khai Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong đoàn viên, hội viên và hệ thống MTTQ các cấp. Nhiều dự án, mô hình mới được triển khai và đạt hiệu quả cao được các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của chức sắc, nhà tu hành và tín đồ, thực hiện tốt trong việc xây dựng, giữ gìn các cơ sở tôn giáo đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp; hạn chế việc đốt nhang, vàng mã tại các cơ sở thờ tự; tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, gắn với phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng đô thị văn minh và trên nền tảng giáo lý của các tôn giáo.

Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo, thẳng thắn đưa ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Dịp này, hội nghị đã tuyên dương khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời tiếp tục ký kết Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu cao hơn.

Thành Chung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản