Tin mới

Bình Liêu (Quảng Ninh): Công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở

(Mặt trận) -Là huyện miền núi, biên giới có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thời gian qua Bình Liêu (Quảng Ninh) luôn quan tâm đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, với phương châm hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Cán bộ UBND xã Vô Ngại tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện mô hình vườn ươm giống cây gỗ lớn. 

Bám sát chương trình công tác năm 2021 của tỉnh, Huyện ủy Bình Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Đồng thời, thực hiện quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từ trung ương đến địa phương, như: Nghị quyết số 01-NQ/TU “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 02-NQ/TU “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021” tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp chuyển mạnh theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Nổi bật, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động biên soạn, thông tin những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2021 trên Bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng, tại hội nghị báo cáo viên, qua hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Đồng chí Dương Ngọc Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Liêu, cho biết: Năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp công tác với UBND huyện cũng như các phòng, ban chuyên môn, đơn vị về các lĩnh vực, phần việc cụ thể. Cách làm này đã góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Ban đã tập trung phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, như phối hợp tham mưu phát gần 8.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến tận tay người dân, góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự chung sức, đồng lòng của nhân dân ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững... góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đồng chí Ngô Tiến Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Ngại, cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, năm 2021 xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân; hỗ trợ vốn, vật tư… để nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế mới, bước đầu có hiệu quả như nuôi ngựa, vườn ươm giống cây gỗ lớn, cây dược liệu có giá trị kinh tế cao... Đồng thời, vận động nhân dân xây dựng các thôn, bản, cụm dân cư tự quản bảo vệ môi trường, xây nhà tiêu hợp vệ sinh... nhằm giữ vững và củng cố các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. 

Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các quy định về biên giới; giáo dục, ngăn chặn tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, nhất là trong thời gian diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của người dân. Cán bộ, đảng viên, nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các chốt kiểm soát phòng chống dịch; tham gia mô hình “Thôn/bản tự quản về an ninh trật tự trên tuyến biên giới”..., góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra vấn đề phức tạp trên địa bàn, nhất là tại khu vực biên giới. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Với những giải pháp thiết thực, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đã bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tạo động lực để hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép” trong năm 2021.

Trúc Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản