Tin mới

Bình Thuận: 377 cán bộ chiến sỹ đảo Phú Quý đã hoàn thành quyền công dân

(Mặt trận) - Đúng 8h55, lá phiếu cuối cùng của các cử tri thuộc lực lượng vũ trang trên huyện Đảo Phú Quý đã được bỏ vào hòm phiếu. Trước đó, 3 hòm phiếu phụ gồm 53 lá phiếu của các lực lượng đang trực tại Hòn Tranh và Trạm Ra da 55 Phòng không cũng đã được chuyển về Ban Chỉ huy quân sự Huyện Phú Quý. Như vậy, chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ kể từ khi khai mạc “Ngày hội Non sông”, các lực lượng vũ trang trên Đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình với đất nước và bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Các cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Phú Quý thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu. 
Kiểm tra hòm phiếu 
Cử tri rà soát lại lần cuối danh sách các ứng cử viên để lựa chọn người đại diện cho mình. 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Lê Quang Vinh thực hiện quyền công dân. 
Các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý thực hiện quyền công dân 
Chiến sỹ Trạm Ra da 55 Phòng không thực hiện bỏ phiếu tại điểm trực. 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản