Bình Thuận: 377 cán bộ chiến sỹ đảo Phú Quý đã hoàn thành quyền công dân

(Mặt trận) - Đúng 8h55, lá phiếu cuối cùng của các cử tri thuộc lực lượng vũ trang trên huyện Đảo Phú Quý đã được bỏ vào hòm phiếu. Trước đó, 3 hòm phiếu phụ gồm 53 lá phiếu của các lực lượng đang trực tại Hòn Tranh và Trạm Ra da 55 Phòng không cũng đã được chuyển về Ban Chỉ huy quân sự Huyện Phú Quý. Như vậy, chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ kể từ khi khai mạc “Ngày hội Non sông”, các lực lượng vũ trang trên Đảo tiền tiêu của Tổ quốc đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân của mình với đất nước và bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Một số nhận thức lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Phú Quý thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi bỏ phiếu. 
Kiểm tra hòm phiếu 
Cử tri rà soát lại lần cuối danh sách các ứng cử viên để lựa chọn người đại diện cho mình. 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Lê Quang Vinh thực hiện quyền công dân. 
Các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự huyện Phú Quý thực hiện quyền công dân 
Chiến sỹ Trạm Ra da 55 Phòng không thực hiện bỏ phiếu tại điểm trực. 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản