Tin mới

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

(Mặt trận) - Bối cảnh tình hình với những thuận lợi và khó khăn mới đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải chủ động đổi mới, sáng tạo, không ngừng vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đưa tư tưởng “Dân là gốc” của Đảng vào cuộc sống hiện nay

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Chiều 14/1, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN khóa VII đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Thường vụ và 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Ảnh: PV)  

Ngày 15/1, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và gợi mở nhằm tập trung cho việc hoàn thiện và thông qua các báo cáo, kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, cụ thể là: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI) về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2014 - 2020; Kết luận Hội Nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI). 

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Trung ương Hội; bầu bổ sung 21 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII với số phiếu tín nhiệm cao.

Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc thông qua phát động và ký kết giao ước thi đua trong năm 2022. 

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã ghi nhận và trân trọng công lao và những đóng góp to lớn của 08 đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII đã chuyển công tác và nghỉ chế độ, trong đó có nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Thào Xuân Sùng.

 Chia tay các đồng chí nghỉ theo chế độ (Ảnh: PV) 

Hội nghị cũng thống nhất dự báo rằng, tới đây, đặc biệt từ nay đến 2023, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường; tình trạng “được mùa mất giá”, “ùn tắc nông sản” tại các vùng chuyên canh lớn và cửa khẩu vẫn còn xảy ra; đặc biệt đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại với những biến thể mới có tốc độ lây lan mạnh sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; gây khó khăn đến hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Gợi mở một số vấn đề để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong năm 2022 và trong nửa cuối nhiệm Đại hội VII lần này, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội cần tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm có: 

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: HNV) 

Thứ nhất, tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2022; đồng thời các cấp Hội khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2022; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại gắn với thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận Hội Nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI). 

Thứ hai, các cấp Hội tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đa dạng hóa nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp Hội. Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông của Hội, các mạng xã hội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm. Đồng thời phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, đẩy mạnh phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và các câu lạc bộ của nông dân. Xây dựng và triển khai đề án, kế hoạch về rà soát hội viên gắn với đánh giá chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, cách thức vận động để thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân trong các phong trào thi đua của Hội. Tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; chú trọng bảo toàn, phát triển nguồn vỗn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân; hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chú trọng hướng dẫn nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, cấp mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tham gia thực hiện hiệu quả Chương trinh Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sáng tạo.

Thứ năm, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội tích cực, chủ động tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội  cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trị. Làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội nông dân, nông thôn. Tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Danh sách 4 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023: 1. Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ; 2. Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình; 3. Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam; 4. Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

Danh sách 21 đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành TƯ Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023:1. Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; 2. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; 3. Ông Bùi Quang Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai; 4. Ông Lường Trung Hiếu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; 5. Ông Lê Văn Thạch - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; 6. Ông Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; 7. Ông Phùng Quang Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc; 8. Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; 9. Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình; 10. Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh; 11. Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình; 12. Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam; 13. Ông Nguyễn Dâng Tuyển - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận; 14. Bà Lại Thị Loan - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk; 15. Ông Mai Minh Quang - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 16. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; 17. Bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh; 18. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang; 19. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh; 20. Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; 21. Ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.


Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản