Tin mới

Chung tay bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, làm thay đổi hành vi, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần làm cho môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Quy định số 132-QĐ/TW - Bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Hà Đình Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết, từ năm 2017, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện, xây dựng mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Mô hình đã có sức lan tỏa, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã xây dựng 334 mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, với trên 3.500 thành viên. Các mô hình bảo vệ môi trường đều dựa vào cộng đồng, theo hướng tự chủ, tự quản, hoạt động hiệu quả, sáng tạo được hình thành qua việc gắn kết chặt chẽ giữa chi bộ, Ban Công tác Mặt trận với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể, tổ liên gia để bảo vệ môi trường. Một số xã thực hiện mô hình có hiệu quả như: xã Thiện Kế, Sơn Nam, Tân Trào, thị trấn Sơn Dương…

 Người dân thôn Tân Phú, xã Thiện Kế (Sơn Dương) vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Xã Kháng Nhật hiện có 2 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm của thôn Đoàn Kết và Gốc Mít với 25 thành viên tham gia. Chị Mai Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, để giúp người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, có kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, Ban Công tác Mặt trận xã đã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa của thôn, bản và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn để người dân có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường sống của chính gia đình mình và khu vực nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận của 2 thôn có mô hình đã vận động được các hộ ký cam kết thực hiện 3 không gồm: không đổ rác thải bừa bãi; không vứt xác động vật ra môi trường xung quanh; không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật. Để những nội dung trong bản cam kết đi vào cuộc sống, tổ tự quản chia thành các nhóm, thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện đúng nội dung mà bản cam kết đã đề ra. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng người dân trong các thôn, xóm đều cùng nhau vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm. Nhiều hộ tự nguyện mua thùng rác tại hộ gia đình và đổ rác tại hố rác của tổ tự quản, hình thành các đoạn đường kiểu mẫu bảo vệ môi trường.

Chị Đặng Thị Hương, thôn Đồng Bèn II, xã Thượng Ấm chia sẻ, từ khi thôn có tổ tự quản, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, người dân như chị được nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đến nay, nhà nào cũng tự ý thức dọn dẹp nhà cửa, xây dựng tường rào, cắt tỉa cây cảnh khuôn viên nhà ở, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Nhiều hộ dân trước đây thường xuyên xả rác ra đường, nay đã bỏ rác đúng quy định, tích cực tham gia dọn dẹp khu vực xung quanh nhà ở, làm cho môi trường sạch đẹp hơn.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động làm mới 150 thùng rác công cộng và 1.332 hố rác tại gia đình; vận động 20.141 hộ dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, bảo vệ môi trường; đóng góp 3.123 ngày công lao động; tu sửa 9,5 km và kiên cố hóa 82,6 km kênh mương; phối hợp thực hiện tốt việc duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm và tổng vệ sinh trên các cánh đồng; 28.425 lượt người thường xuyên tham gia vệ sinh 35 km đường làng, ngõ xóm và khu vực nhà văn hóa; gắn 7 biển đoạn đường tự quản tại 7 thôn; trồng mới 1.600 m tuyến đường hoa; xây dựng 55 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng và 1.332 hố rác gia đình…

Mô hình tổ tự quản về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm trên địa bàn huyện Sơn Dương không chỉ góp phần xây dựng, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân mà còn gắn kết tình làng, nghĩa xóm thông qua các buổi lao động tập trung, góp phần xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị văn minh.     

Minh Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản