Tin mới

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp

(Mặt trận) - Sáng 11/3, sau 3 ngày làm việc, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII. 

Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương…

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII. Theo đó, hội nghị đã bầu 31 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch; bầu đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XII giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, cùng 4 Phó Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Đại hội biểu dương toàn thể hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII; thẳng thắn chỉ rõ 4 hạn chế, khuyết điểm; rút ra 5 bài học kinh nghiệm của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nghị quyết nêu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cụ thể, về mục tiêu, Đại hội xác định phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội xác định là: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe.

Hằng năm, giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh; đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; tăng thêm 800.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% chi hội trưởng được tập huấn nghiệp vụ công tác Hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp Trung ương đề xuất thành công ít nhất 5 chính sách, đề án; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đề xuất thành công ít nhất 01 chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nêu rõ: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; hội nhập quốc tế.

Nghị quyết Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII nghiên cứu cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội thông qua.

Nghị quyết Đại hội kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, vì sự tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng của phụ nữ.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu bế mạc Đại hội 
Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Đại hội tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự phối hợp tích cực và hiệu quả của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với sự đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết của phụ nữ cả nước và sự năng động, sáng tạo, tận tâm cống hiến của cán bộ Hội các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ được thực hiện thắng lợi, tạo những bứt phá mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và công tác Hội thời gian tới.

Bà Hà Thị Nga cho rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực và quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng đó cần được nuôi dưỡng, khơi dậy trước hết từ mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của phụ nữ.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ mới, thể hiện cao nhất trách nhiệm công dân, vai trò trong gia đình, tiếp tục vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, tự tin hội nhập quốc tế; cùng khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến; trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước Việt Nam thân yêu. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp hành động cụ thể, thiết thực nhất, bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới”, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu ra 31 uỷ viên tham gia Đoàn Chủ tịch.

Theo đó, khối cơ quan chuyên trách TƯ Hội LHPN Việt Nam gồm có 19 chị; HỘI LHPN các tỉnh, thành có 5 chị; các cơ quan TƯ có 7 chị.

Dưới đây là danh sách 31 Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội.

KHỐI CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH TƯ HỘI

1. Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam

2. Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, TƯ Hội LHPN Việt Nam

3. Nguyễn Thị Thục Hạnh, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam

4. Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

5. Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình thương, TƯ Hội LHPN Việt Nam

6. Bùi Thị Hồng, Trưởng Ban Tổ chức, TƯ Hội LHPN Việt Nam

7. Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

8. Nguyễn Thị Hoa Lệ, Đại diện phần vốn của Trung ương Hội tại Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam)

9. Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Quốc tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam

10. Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, TƯ Hội LHPN Việt Nam

11. Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII

12. Trần Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

13. Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam

14. Trần Thị Huyền Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

15. Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII

16. Đàm Thị Vân Thoa, Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TƯ Hội LHPN Việt Nam

17. Trương Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Gia đình Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam

18. Lò Thị Thu Thủy, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam

19. Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam

HỘI LHPN CÁC TỈNH, THÀNH

1. Lê Kim Anh, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội

2. Hoàng Thị Thu Hương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

3. Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ

4. Bùi Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La

5. Nguyễn Trần Phượng Trân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hồ Chí Minh

CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

3. Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

4. Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5. Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao

6. Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

7. Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản