“Dân vận khéo” hướng về cơ sở

(Mặt trận) -Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở gắn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quan điểm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ qua tác phẩm của Tổng Bí thư - giá trị thực tiễn đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

 Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Đa Kai, huyện Đức Linh

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng phong trào “Dân vận khéo” theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Để củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Mặt trận huyện Đức Linh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Mặt trận huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư đóng góp kinh phí, ngày công bê tông hóa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, làm trụ cờ, lắp đèn đường chiếu sáng… tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đến nay,  tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước, năm 2016 đạt 88,65%, năm 2020 đạt 96,4%. Tỷ lệ thôn, khu phố văn hóa được công nhận và tái công nhận ngày càng cao, các phong trào thi đua không ngừng được đẩy mạnh. Năm nay, 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tạo không khí sôi nổi, đoàn kết thắt chặt tình làng nghĩa xóm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong năm 2020, Mặt trận huyện Đức Linh đã tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng huyện nông thôn mới. Kết quả có 21.950/22.095 hộ hài lòng với kết quả đã thực hiện được trong những năm qua (đạt 99,34%), còn 145 hộ chưa hài lòng (đạt 0,66%).  Hiện toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn đạt “văn minh đô thị”. Đến cuối năm 2020, Đức Linh phấn đấu đạt huyện “Nông thôn mới”. 

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Mặt trận huyện Đức Linh đã vận động các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh. Qua đó, đã tiếp nhận hơn 813 triệu đồng và các nhu yếu phẩm như khẩu trang, nước rửa tay… để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại tỉnh. Hay khi các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiệt hại của bão lũ gây ra, cán bộ và nhân dân huyện nhà với truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay quyên góp kinh phí, hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Sau 1 tháng triển khai, Mặt trận huyện đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cứu trợ đồng bào vùng lũ. Trong đó, đã chuyển 400 triệu đồng về “Quỹ Cứu trợ tỉnh” và thành lập đoàn trực tiếp thăm một số nơi bị thiệt hại nặng nề như tại tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình và hỗ trợ nhiều hàng hóa, vật dụng cần thiết cho người dân vùng lũ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2016 đến nay, Mặt trận huyện Đức Linh vận động được 3,1 tỷ đồng, riêng năm 2020 vận động trên 1 tỷ đồng (đạt 149% kế hoạch). Với nguồn quỹ này cùng các nguồn kinh phí khác đã hỗ trợ xây mới 81 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và thực hiện công tác cứu trợ, mua BHYT cho hộ cận nghèo…  Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 7,86% (năm 2015) đến nay còn 1,94%, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu và trở lại hỗ trợ các hộ nghèo khác.

Phải khẳng định, những kết quả thiết thực của phong trào thi đua “dân vận khéo” đã và đang khẳng định đây là chủ trương đúng, trúng ý Đảng, hợp lòng dân, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đức Linh.

THANH THỦY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản