Tin mới

Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Năm 2021, các đơn vị trong Khối thi đua số 4, gồm UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua. Vượt qua những khó khăn, nhiều chỉ tiêu thi đua được triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt so với kế hoạch đề ra.

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức Liêm và Chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo

 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm tại khu cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần hồi tháng 7/2021. Ảnh TL

Phong trào thi đua của các đơn vị trong khối luôn được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, luôn có sự gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên đồng tình hưởng ứng.

Cùng với các nhiệm vụ công tác nói trên, báo cáo công tác thi đua của khối, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, là đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 4, cho biết: trong năm 2021, dù không có phát động thi đua cụ thể về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng các đơn vị trong khối cũng đã nỗ lực, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thi đua vận động, hỗ trợ tích cực cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân gặp khó khăn trong các khu phong tỏa, khu cách ly, hỗ trợ bệnh nhân điều trị do mắc Covid-19 và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa  bàn tỉnh.

Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị trong khối đã hoàn thành và hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu chủ yếu. MTTQ 03 cấp trong tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các loại quỹ khác được 226,210 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 319 căn nhà, sửa chữa 22 căn nhà cho hộ nghèo; kịp thời hỗ trợ nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ tạo điều kiện cho 185 gia đình khó khăn phát triển kinh tế, hỗ trợ 661 bệnh nhân nghèo, 1.353 học sinh có hoàn cảnh khó khăn... tổng số tiền 101,775 tỷ đồng. Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, cuối năm 2021, có 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 05 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được Trung ương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện đăng ký công trình phần việc về an toàn vệ sinh lao động, có 430 đơn vị tham gia đăng ký 443 công trình phần việc, 17.278 đoàn viên tham gia thực hiện. Qua các phong trào thi đua từ cơ sở, Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh giới thiệu 902 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt 101% so với chỉ tiêu kế hoạch; kết nạp 8.207 đoàn viên công đoàn, đạt 164,14% so với chỉ tiêu kế hoạch; thành lập mới 06 công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

Từ các phong trào thi đua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh kết nạp thêm 3.927 hội viên, đạt 112% so với chỉ tiêu kế hoạch; xây dựng được 125 hợp tác xã và tổ hợp tác đạt 121,3% chỉ tiêu kế hoạch; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện nhiều phong trào, chương trình hành động của tuổi trẻ, xung kích đảm nhận các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội như: vận động kinh phí xây dựng 135 nhà nhân ái; sửa chữa 33km, xây dựng mới 7,6km đường nông thôn; xây dựng mới 13 cầu nông thôn, 12,2km công trình thắp sáng đường quê... tổng kinh phí 13,7 tỷ đồng. Tổ chức chuỗi hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hoạt động “Nói chuyện chuyên đề khởi nghiệp với hình thức trực tuyến cho trên 500 lượt ĐVTN; tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thu hút 400 ĐVTN tham gia; tư vấn hướng nghiệp cho trên 32.600 lượt ĐVTN, học sinh; phối hợp giới thiệu việc làm cho trên 8.000 ĐVTN.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và tổ chức thành công cuộc thi online với chủ đề “Phụ nữ Trà Vinh chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; hỗ trợ 316 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp (vượt hơn 500% so với chỉ tiêu đề ra)...

Nhìn lại một năm qua, phong trào thi đua luôn được lãnh đạo các đơn vị trong khối quan tâm chỉ đạo, động viên cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện; quan tâm đề xuất sáng kiến, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong đó, phải kể đến MTTQ tỉnh với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giải pháp thực hiện hiệu quả cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện các chương trình an sinh xã hội… đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Hội Nông dân tỉnh với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Xây dựng mô hình Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Tỉnh Đoàn tổ chức có hiệu quả, có cách làm mới và mô hình hay để đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các mô hình: chăm lo các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (tổng số 3.000 em, kinh phí 600 triệu đồng); vận động kinh phí xây dựng 135 nhà nhân ái, kinh phí 7,330 tỷ đồng; xây dựng 09 tuyến đường thanh niên “Xanh - Sạch - Đẹp”, xây dựng cơ quan “Xanh - sạch - đẹp”...

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát động 100% cơ sở Hội thực hiện đăng ký từ 01 - 02 mô hình “Dân vận khéo”, kết quả có 135 mô hình tập thể, cá nhân đăng ký và triển khai thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội,... góp phần XDNTM, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện các phong trào thi đua “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy khát vọng vươn lên làm giàu của người Trà Vinh.

Năm 2022, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các đơn vị trong Khối thi đua số 4 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phấn đấu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, đô thị văn minh, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các phong trào thi đua của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, chương trình thống nhất hành động của từng đơn vị trong khối thi đua; chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội với UBND tỉnh.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản