Tin mới

Giúp thanh niên nâng cao “năng lực số”

(Mặt trận) - Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam - VECOM cùng đồng hành triển khai tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử - chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên…

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới

Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì lễ ký kết thoả thuận hợp tác cùng VECOM 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: “Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao năng lực chuyển đổi số và thương mại điển tử cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Để có thể làm được điều đó, tổ chức Đoàn rất cần sự hỗ trợ phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là tổ chức có chuyên môn, kinh nghiệm trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử như Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam”.

Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng, chương trình hợp tác giữa Trung ương Hội LHTN và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực số cho thanh niên, cũng có nghĩa là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam; Qua đó đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân đã sử dụng nhiều phương thức online để mua hàng, giao dịch, thanh toán trực tuyến, hội nghị, hội thảo… Chính vì vậy, thương mại điện tử ngày càng được nhiều người quan tâm.

“Đây là chương trình được thiết kế cho thanh niên. Thanh niên có được sức trẻ, sự nhanh nhạy. Bởi thế, Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam sẽ đồng hành cùng Đoàn, Hội và các bạn trẻ để cung cấp những kiến thức, công nghệ, công cụ làm sao cho thanh niên có thể dễ dàng tiếp cận”, ông Dũng chia sẻ.

 Các đại biểu tham gia chương trình

Nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên

Thời gian từ năm 2021 - 2023, Trung ương Hội LHTN và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đồng hành triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử- chuyển đổi số cho cán bộ, hội viên, thanh niên.

Trong đó, hai đơn vị sẽ tổ chức tọa đàm, diễn đàn trực tuyến, trực tiếp cho thanh thiếu niên; Phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao ý thức của thanh niên bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia các nền tảng số; Tuyên truyền kiến thức kinh tế số thông qua chương trình: Tour kiến thức về kinh tế số, gương thành công trong kinh tế số, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hai bên định hướng, giáo dục nghề nghiệp về thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng nghề liên quan cho thanh niên; Phối hợp thông tin, cập nhật thực trạng thị trường lao động, nhu cầu lao động trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, Ứng dụng Thanh niên Việt Nam…

 

Đồng thời, Trung ương Hội LHTN và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ xây dựng sàn thương mại điện tử “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo cùng nông sản, đặc sản Việt Nam”; Tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản của các tỉnh, thành trên sàn thương mại điện tử.

Các chương trình phát triển thương mại điện tử và kinh tế số tại địa phương sẽ được triển khai. Trong đó, Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, VECOM và Sở Công thương tại các địa phương phối hợp, tham gia hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ chuyển đổi số, triển khai hiệu quả thương mại điện tử.

Chương trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên nông dân, sinh viên cũng được thực hiện… Các đội hình sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ hộ kinh doanh tham gia nền tảng thương mai điện tử, nông dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất.

Đặc biệt, hai đơn vị đồng hành phát động chương trình “Thanh niên khởi nghiệp cùng kinh tế số”; Phối hợp tổ chức Ngày hội chuyển đổi số quốc gia, hoạt động an sinh xã hội ứng dụng thương mại điện tử…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản