Tin mới

Hà Trung (Thanh Hóa) phát động xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ phát động xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Lãnh đạo các địa phương ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình.

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn và KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở KDC trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh - trật tự được bảo đảm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các KDC đạt tiêu chí là KDC có hệ thống đèn đường đảm bảo đủ ánh sáng về ban đêm cho các hoạt động giao thông và bảo đảm an ninh - trật tự đạt từ 80% trở lên, khuyến khích các KDC có hệ thống đèn công nghệ trang trí phù hợp; 80% trở lên trồng cây xanh, hoa, cây bóng mát 2 bên đường.

Đường, lề đường luôn sạch sẽ, không có rác thải, rãnh thoát nước có nắp đậy, duy trì thùng rác, đặt ở các vị trí hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và mỹ quan. Các tuyến đường có quy hoạch hợp lý, phù hợp với nhu cầu giao thông, có chiều rộng đường, nền đường tối thiểu 5m, chiều rộng mặt đường tối thiểu 4 m. Nhân dân đoàn kết chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; hương ước, quy ước của KDC…

Đơn vị thực hiện làm điểm là xã Hà Sơn, chọn KDC xây dựng mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” với mục tiêu 100% hộ gia đình trong KDC tham gia, thực hiện đạt tiêu chí KDC do Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành và được cấp có thẩm quyền công nhận là KDC nông thôn mới kiểu mẫu.

Mỗi xã chọn 1 KDC để chỉ đạo làm điểm, dự kiến sẽ đánh giá, tổng kết và gắn biển đối với những mô hình đạt tiêu chuẩn KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” vào tháng 12-2021.

Phan Nga

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản