Tin mới

Hải Hà xây dựng môi trường nông thôn sạch, đẹp

(Mặt trận) -Thời gian qua, môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh có những thay đổi tích cực. Huyện đã có nhiều giải pháp thiết thực vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với công tác bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó từng bước nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Báo chí Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ và thử thách mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng tươi đẹp, tiến bộ, hạnh phúc - Những chỉ dẫn quan trọng cho giai đoạn hiện nay

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 Cán bộ, người dân xã Quảng Sơn tham gia dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Xác định để phát huy hiệu quả bền vững công tác BVMT thì việc nâng cao ý thức của mỗi người dân là giải pháp trọng tâm, huyện Hải Hà đã nhân rộng các phong trào thiết thực về BVMT trong nhân dân. Mới đây, huyện đã phát động phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” trên toàn huyện. Phong trào đã huy động tất cả CBCCVC và người lao động trong 1 ngày nghỉ định kỳ/tuần tham gia cùng nhân dân tại các địa bàn dân cư thực hiện xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đây, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các thôn, bản, khu phố làm xanh, sạch, đẹp tại các địa phương, góp phần sớm đưa Hải Hà trở thành huyện nông thôn mới. 

Tham gia buổi dọn vệ sinh môi trường do xã phát động vào ngày cuối tuần, anh Chíu Sang Hỷ (thôn Lý Quáng, xã Quảng Sơn) chia sẻ: Có sự tham gia của cán bộ xã người dân thêm động lực chung tay bảo vệ môi trường sống. Mỗi cán bộ xã đi đầu làm gương thì người dân đồng thuận và tham gia tích cực hơn. Môi trường sạch sẽ thì chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Từ đó, mỗi người dân ngày càng có trách nhiệm hơn để BVMT, xây dựng quê hương.

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là nâng cao tiêu chí về môi trường, huyện đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về công tác BVMT. Đặc biệt, thực hiện tiêu chí số 17 của xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các điểm tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt, các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; lồng ghép công tác vệ sinh môi trường vào hương ước, quy ước để huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đồng thời, hướng dẫn người dân thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh; di chuyển, sắp xếp chuồng trại chăn nuôi hợp lý; xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, huyện đã thực hiện di chuyển, xây mới gần 100 chuồng trại trâu, bò; vận động, hỗ trợ trên 500 hộ dân xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh.

Công tác BVMT còn được lồng ghép qua các phong trào thi đua khác, thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp, thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ BVMT. Nhiều mô hình BVMT đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào, như “Ngày thứ 7 tình nguyện” của Đoàn Thanh niên; “5 không, 3 sạch”, “Ngày chủ nhật xanh” của Hội LHPN; “Xây dựng cánh đồng mẫu, vườn mẫu, thôn mẫu gắn với phát triển du lịch”... Qua các phong trào, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều hộ có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, giáo dục các thành viên trong gia đình tự giác làm vệ sinh nhà ở, vườn, chuồng trại chăn nuôi. Vào ngày cuối tuần, việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, nhổ cỏ dại, trồng hoa trên các trục đường đã trở thành hoạt động nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng công tác BVMT, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản