Hậu Giang: Tích cực vận động người dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các tổ chức thành viên và các ngành vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: làm hàng rào, cột cờ, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp nhau giảm nghèo bền vững...

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương: Một số vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện

Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

 Ban công tác Mặt trận ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả, đã triển khai lấy ý kiến tại 3 xã nông thôn mới: xã Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp), xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) và 2 xã nông thôn mới nâng cao: xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy). Nhìn chung, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt rất cao từ 97,19 - 100%.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản