Tin mới

Hậu Giang: Tích cực vận động người dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các tổ chức thành viên và các ngành vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như: làm hàng rào, cột cờ, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp nhau giảm nghèo bền vững...

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Nữ trí thức Việt Nam

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

 Ban công tác Mặt trận ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vận động người dân xây dựng cảnh quan môi trường sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp còn tích cực tham gia việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả, đã triển khai lấy ý kiến tại 3 xã nông thôn mới: xã Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp), xã Thuận Hòa (huyện Long Mỹ), xã Long Phú (thị xã Long Mỹ) và 2 xã nông thôn mới nâng cao: xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A), xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy). Nhìn chung, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt rất cao từ 97,19 - 100%.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản