Hiệu quả từ những mô hình tự quản bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Phát huy tinh thần sáng tạo của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Công tác tham mưu nội chính góp phần mở ra nhiều chủ trương, giải pháp lớn về phòng, chống tham nhũng ​

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 Mô hình khu dân cư tự quản đã góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.

Qua thực tiễn, những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động được sự tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.

Để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Phú Thọ đã hướng dẫn các huyện, thành,thị tập trung xây dựng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Tại xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao) để mô hình điểm tự quản bảo vệ môi trường triển khai hiệu quả, MTTQ xã đã tập trung vào công tác tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức của người dân.

Ở các khu dân cư, các Ban Công tác Mặt trận thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vận động các hộ gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi cũng như thay đổi các thói quen sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng túi nilon.

Bên cạnh đó, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm rác thải, Ban Công tác Mặt trận tại các khu dân cư với vai trò chủ trì đã thành lập các tổ liên gia tự quản để tuyên truyền vận động người dân cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Các tổ tự quản cũng đóng vai trò tích cực trong việc vận động nhân dân chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn mới trên địa bàn.

Với những cách làm sáng tạo, hiện, mô hình tự quản bảo vệ môi trường ở Tiên Kiên đã đi vào nền nếp với 100% các hộ gia đình trong xã tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường. Hàng tháng người dân trong các khu dân cư đều cùng nhau vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm. Nhiều hộ tự nguyện mua thùng rác đặt đúng nơi quy định để người dân đi qua đường có chỗ bỏ rác, hình thành các đoạn đường kiểu mẫu bảo vệ môi trường.

Không chỉ ở Tiên Kiên, hiện, mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng nhân rộng tại nhiều địa phương để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, xã Văn Bán, được huyện Cẩm Khê chọn xây dựng về đích nông thôn mới.

Để hoàn thành được tiêu chí số 17 về môi trường, MTTQ xã đã tập trung vận động nhân dân xây dựng các mô hình thu gom rác thải, phân loại xử lý rác tại hộ gia đình. Cùng với việc tổ chức cho người dân ký cam kết bảo vệ môi trường, các tổ tự quản thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình bảo đảm việc thu gom và đổ rác thải, nước thải đúng nơi quy định, không vứt rác ra đường.

Đặc biệt, nhằm gỡ nút thắt trong thu gom rác thải sinh hoạt, xã Văn Bán đã có những giải pháp vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng bãi rác tập trung với kinh phí hơn 2 tỷ đồng, thành lập Hợp tác xã thu gom rác thải. Đến nay, xã Văn Bán đã hoàn thành tiêu chí môi trường và được UBND tỉnh, huyện thẩm định.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải, qua việc triển khai xây dựng mô hình tự quản đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Hiệu ứng của mô hình đã có tác dụng lan tỏa đến nhiều địa phương, trở thành phong trào có tính quần chúng, đóng góp phần hiện thực các tiêu chí về môi trường tại nhiều địa phương trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Từ những hiệu quả thiết thực đó, trong thời gian tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các huyện, thành, thị nhân rộng các mô hình tự quản để từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

ANH VŨ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản