Tin mới

Hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con đúng chính sách dân số

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị định số 39/2015/NÐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGÐ) tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ. Từ đó, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, có điều kiện để nuôi và dạy con tốt.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đưa tư tưởng “Dân là gốc” của Đảng vào cuộc sống hiện nay

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

 Cán bộ dân số xã Na Sang (huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) tuyên truyền, vận động người dân bản Hin 1 thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGÐ, không sinh con thứ 3 trở lên.

Theo Nghị định số 39/2015/NÐ-CP, phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con đúng chính sách dân số sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người trong tháng đầu sau sinh con. Phương thức hỗ trợ bằng tiền, cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Ðối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ.

Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ trên, Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh đã chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và thẩm định danh sách các xã đủ điều kiện hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Hàng năm, Chi cục cũng tổ chức các lớp tập huấn lồng ghép triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách gắn với tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dân số huyện, xã. Ðồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thông qua nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền thiết thực, tập trung chủ yếu vào các đối tượng được hỗ trợ; định mức và phương thức hỗ trợ; trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ.

Ðáng chú ý, việc chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến cuối tháng 11/2020 toàn tỉnh đã có hơn 2.430 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh con đúng chính sách dân số với tổng kinh phí thực hiện trên 4,8 tỷ đồng. Trong đó, một số huyện có nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, như: Ðiện Biên (640 người), Ðiện Biên Ðông (562 người), Tuần Giáo (340 người)... Riêng trong năm 2020, Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh phấn đấu chi trả chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số cho khoảng 100 đối tượng với tổng số tiền 200 triệu đồng. Ðặc biệt, trong quá trình thực hiện, Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh cũng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp chi trả sai đối tượng, vi phạm chính sách. 5 năm qua, đã có 39 đối tượng vi phạm chính sách phải hoàn lại kinh phí hỗ trợ do sinh thêm con sau khi nhận tiền hỗ trợ, chi trả sai đối tượng.

Ông Giàng Minh Thuần, Phó trưởng Phòng Truyền thông - Giáo dục (Chi cục Dân số - KHHGÐ tỉnh Điện Biên) cho biết: Thực hiện Nghị định số 39/2015/NÐ-CP đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn xuống còn hơn 21%, đồng thời tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, giảm tỷ suất sinh. Từ đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, có điều kiện để tập trung phát triển sản xuất, nuôi dưỡng và chăm sóc con tốt hơn.

Ðức Thái

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản