Tin mới

Hỗ trợ thêm 1 triệu “Túi an sinh Công đoàn” cho công nhân lao động

(Mặt trận) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ thêm 1 triệu “Túi an sinh Công đoàn” cho 25 địa phương và ngành bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của hàng triệu công nhân lao động.

Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Trao tặng “Túi an sinh Công đoàn” cho người lao động tại TP. Hồ Chí Minh 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Thông báo số 428/TB-TLĐ phê duyệt hỗ trợ thêm 1 triệu “Túi an sinh Công đoàn” (trị giá 200.000 đồng/túi) tương đương 200 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, 1 triệu “Túi an sinh Công đoàn” được phân bổ tại 25 địa phương và ngành bị dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề tới đời sống của hàng triệu công nhân lao động. Lần hỗ trợ này, tổ chức công đoàn phân bổ nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh với 200.000 túi; Bình Dương 150.000 túi, Đồng Nai 100.000 túi, Hà Nội 100.000 túi…

“Túi an sinh Công đoàn” được cung cấp chủ yếu từ nguồn chi tài chính công đoàn tích lũy tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố. Đối với những địa phương gặp khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ thực hiện cấp bù.

Như vậy, tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền 5.062 tỷ đồng.

Ước tính, có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và qua các chương trình của tổ chức Công đoàn như “Túi an sinh Công đoàn”, hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động làm việc “3 tại chỗ”, hỗ trợ dinh dưỡng cho y bác sỹ đi tăng cường tại các vùng dịch...

Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục xem xét mở rộng hỗ trợ cho công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện chế độ “1 cung đường - 2 địa điểm”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản