Tin mới

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

(Mặt trận) - Sáng nay, 27/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch khóa XII, lần thứ 12 đã diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các điểm cầu với sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Hội nghị Đoàn Chủ tịch và Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Quy định mới của Ban Chấp hành TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đặc biệt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức 03 hội nghị toàn quốc về văn hóa, đối ngoại và về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Đây cũng là thời điểm toàn đảng, toàn quân, toàn dân đã và đang quyết liệt thực hiện các chủ trương về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực lớn, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ đã khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương thức điều hành, chỉ đạo hoạt động thích ứng nhanh với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền.

Trong đó đặc biệt là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là kỳ Đại hội chưa có tiền lệ do tác động rất lớn bởi dịch bệnh Covid -19, lần đầu tiên Hội LHPN các cấp tại một số địa phương tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến, một số Đại hội kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Các cấp Hội đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ thành công, đảm bảo nguyên tắc, Điều lệ Hội và cơ bản hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. TW Hội đã tổ chức điểm Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh theo hình thức trực tuyến tại Sơn La, có sự tham dự của Hội LHPN các tỉnh, thành trên cả nước, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm trong triển khai Đại hội tại các tỉnh, thành. Tính đến 28/12, chỉ còn 01 tỉnh Cà Mau, chưa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh, sẽ tổ chức vào 31/12. Các văn kiện tại các Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, với nhiều vòng tham gia đóng góp ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ; Các tham luận tại nhiều địa phương rất dày dặn, phản ánh sinh động hoạt động, kết quả phong trào nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Hội đánh giá: Đây là sự nỗ lực rất lớn của các cấp Hội; cũng như sự quyết tâm cao, quan tâm tạo điều kiện hết sức của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với Đảng đoàn TW Hội để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình chỉ đạo; nhiều địa phương Bí thư tỉnh ủy trực tiếp dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, công tác cán bộ cũng có nhiều thay đổi, trong đó nhiều cán bộ Hội được bổ nhiệm, điều động sang các vị trí công tác có những bước trưởng thành, phát triển, qua đó thấy được sự quan tâm, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ nữ của các cấp.

Hội đã chủ động đề xuất lồng ghép bình đẳng giới trong 03 chương trình mục tiêu quốc gia, đã được các bộ, ngành ủng hộ, được Quốc hội tiếp thu, đưa vào Nghị quyết. Lần đầu tiên, Hội ban hành Nghị quyết Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm định hướng, hướng dẫn việc triển khai công tác hội nhập trong hệ thống Hội.

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận vào các nội dung chuẩn bị trình, xin ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 12, khóa XII diễn ra vào sáng mai, 28/12 gồm: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, dự kiến phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Các văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (Báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, Báo cáo tiếp thu, giải trình vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII, dự thảo Chương trình Đại hội); Cho ý kiến về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành TW Hội khóa XII; Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và chuẩn bị chu đáo về nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản