Tin mới

Hội thảo khoa học “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

(Mặt trận) - Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.

Báo chí Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ và thử thách mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng tươi đẹp, tiến bộ, hạnh phúc - Những chỉ dẫn quan trọng cho giai đoạn hiện nay

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với các đồng chí đồng chủ trì hội thảo. 

Các đồng chí: Đại tướng Giáo sư - Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Hội thảo “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân” là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy với Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023); hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023).

Thông qua hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời, là dịp lan tỏa những giá trị trường tồn Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo. 

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự và tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện, trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Những tư tưởng, quan điểm toàn diện, sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, được toàn lực lượng Công an tổ chức nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Trải qua các thời kỳ, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc, nỗ lực học tập và thực hiện thật tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương rất chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, cụ thể hóa chi tiết nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy để cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hiện.

Qua mỗi thời kỳ, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” luôn đạt những bước phát triển mới, có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng với nhiều chủ đề, phương pháp, cách làm, nội dung thiết thực, cụ thể, phong phú, sinh động, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, với tinh thần tiên phong, sáng tạo, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã đạt được nhiều kết quả thật sự to lớn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

 Quang cảnh Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, các đại biểu cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị nói chung và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, đó là: "học tập"; "quyết tâm thực hiện, làm theo"; và "gương mẫu, đi đầu", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đọc đề dẫn hội thảo. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng đã khái quát toàn diện bản chất, đặc trưng của người Công an cách mạng, đó là: Cần, kiệm, liêm, chính, có lý tưởng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

"Trải qua các giai đoạn cách mạng, việc học tập và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sớm nhất, rộng lớn, hiệu quả, thường xuyên, liên tục của ngành Công an. Đây là một trong 5 lời thề danh dự của CAND Việt Nam, đó cũng là sự khẳng định quyết tâm sắt đá, bền bỉ, một lòng một dạ, tuyệt đối trung thành của lực lượng CAND đối với việc học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Người trong suốt 75 năm qua", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá.

Những thành tích, kết quả trong học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hôm nay đã minh chứng những lời dạy của Người đi vào tiềm thức của các thế hệ CBCS, là di sản tinh thần quý báu vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, chiến đấu; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho lực lượng CAND vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá, tập trung thảo luận, làm sáng tỏ hơn những giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học và cách mạng, nhân văn trong Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND hiện nay; đánh giá kết quả học tập và thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của mỗi CBCS; làm rõ những hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm trong quá trình học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CBCS CAND.

Đồng thời, phân tích làm rõ hơn sự phát triển những nội hàm mới của Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực vận dụng trong bối cảnh tình hình mới; vai trò của việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Người theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 128 bài tham luận từ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà nghiên cứu, khoa học, nhà báo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân…

Nhà báo Hà Đăng trình bày tham luận tại hội thảo 

Với tham luận "Sáu điều dạy của Bác, 51 chữ vàng", nhà báo Hà Đăng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định, Sáu điều dạy của Bác, từ sâu thẳm trái tim con người, là phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, không chỉ riêng cho CAND, mà cho cả các lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, và rộng ra, là cho tất cả các tổ chức, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đông đảo. Sáu điều dạy ấy có giá trị không phải nhất thời và chỉ giới hạn trong một số đối tượng nhất định, mà là cho lâu dài, cho tất cả mọi người dân.

"Về chủ đề chính của Hội thảo khoa học cấp quốc gia này, tôi xin bày tỏ sự tâm đắc của mình về sự lựa chọn khéo léo và chuẩn mực của lãnh đạo Bộ Công an khi coi Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND", nhà báo Hà Đăng chia sẻ và cho rằng, di sản tinh thần vô giá ấy khi đi vào cuộc sống, đã tác động tích cực, không chỉ đến chính trị, tư tưởng, đạo đức mà còn đến cả hành động, phong cách và lối sống của CAND. Cũng có nghĩa, từ sức mạnh tinh thần đã từng bước chuyển hóa thành sức mạnh vật chất. Dù rất khiêm nhường, lực lượng CAND vẫn có thể tự hào về những bước tiến đã đạt được trong 75 năm thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ với tư cách người Công an cách mệnh.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo tham luận tại hội thảo. 

GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực lại phân tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND dưới góc độ liên hệ logic và lịch sử với một tác phẩm ở tầm kinh điển Bác viết năm 1927 là "Đường Kách mệnh". Theo đó, Bác nói rõ tư cách của "người cách mệnh" và "Đảng cách mệnh", nổi bật nhất là phải giữ chủ nghĩa cho vững và ít lòng ham muốn về vật chất. "Đó là chính trị trong đạo đức và đạo đức trong chính trị. Cả đời Bác luôn quan tâm vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống "giặc nội xâm", ra sức nâng cao đạo đức cách mạng", ông đánh giá.

GS Hoàng Chí Bảo cho rằng, tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là ở chỗ, mỗi luận điểm của Người đều có hiệu ứng rộng lớn, có sức lan toả mãi mãi. Sáu điều Bác dạy Công an, trước hết Công an là nòng cốt, nhưng suy rộng ra là cả toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó là sức sống, sức lan toả, hiệu ứng mãnh liệt tư tưởng Hồ Chí Minh. "Lực lượng CAND đã thực hiện Cuộc vận động có ý nghĩa: "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; gần đây, phương châm tổ chức của Bộ tăng hiệu lực, hiệu quả, rất được nhân dân tán thành "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", hơn 11.000 xã, phường đâu đâu cũng có chiến sĩ Công an chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân, là bạn của dân. Đây cũng chính là thực hành Sáu điều Bác dạy CAND", GS Hoàng Chí Bảo nhận định....

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản