Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020

(Mặt trận) -Ngày 1/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn số 28/HD-MTTW tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2020 trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Lễ Kỷ niệm “Ngày Khuyến học Việt Nam” và phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” năm 2023

Thực hiện Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT, ngày 25/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 - 2020 về thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” (05/6/2020) cùng với các sự kiện: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới như sau:

I. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNGTHÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG” VÀ “NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI” NĂM 2020

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động:

- Chủ đề:  “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature) là chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6/2020) đã được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa chọn, nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

- Tổ chức Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên” tại cộng đồng dân cư theo hướng sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông một cách tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới.

- Nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2020 tại các khu dân cư   treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2020 được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường; đồng thời huy động sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ, đồ nhựa dùng một lần. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc: không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

 Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quản lý chất thải rắn, chất thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phát hiện và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cơ sở và khu dân cư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin công tác Mặt trận và phối hợp với các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động tổ chức Tháng hành động về môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Thư ngỏ của Thủ tướng Chính phủ (số 161/LĐCP ngày 25/4/2019) với nội dung: Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Từng cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát động các phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu và vận động thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

3. Rà soát, thống kê  các mô hình điểm bảo vệ môi trường

Để chuẩn bị tổng kết Chương trình phối hợp số 20/CtrPH-MTTW-BTNMT, ngày 25/12/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2017 – 2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, thống kê các mô hình điểm (Theo biểu mẫu 1) để phục vụ Hội nghị tổng kết vào cuối năm 2020.

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020

1. Hài hoà với thiên nhiên – Gìn giữ bảo tồn đa dạng sinh học!

2. Trái đất cần chúng ta! Hãy liên kết chống lại biến đổi khí hậu!

3. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế!

4. Đánh bắt hải sản sai cách là phá hủy cân bằng sinh học!

5. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường!

6. Ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng thuốc trừ sâu và các sản phẩm từ nhựa!

7. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đa dạng sinh học!

8. Đa dạng sinh học – Hành trình duy trì sự sống!

9. Đa dạng sinh học – Nhận thức đúng, hành động đủ!

10. Hành động vì thiên nhiên – Trách nhiệm của chúng ta!

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố

- Hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã có mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên và ngành Tài nguyên và Môi trường  triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020 ở địa phương.

- Tổng hợp báo cáo kết quả xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (Biểu mẫu 1); kết quả tổ chức Ngày Môi trường thế giới (Biểu mẫu 2) ở địa phương gửi về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi - Hà Nội, Email: buihungmttq@gmail.com) trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

2. Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công giáo Việt Nam,  Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020.

3. Giao Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2020; theo dõi, đôn đốc Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Hướng dẫn này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản