Tin mới

Hướng Hóa nỗ lực giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai nhiều giải pháp để giảm mức sinh và nâng cao chất lượng dân số. Nhờ vậy, quy mô dân số trên địa bàn từng bước ổn định, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đưa tư tưởng “Dân là gốc” của Đảng vào cuộc sống hiện nay

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

 Thanh niên huyện Hướng Hóa thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tân Hợp là một trong những xã đi đầu thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ ở Hướng Hóa. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, trạm y tế, các đoàn thể chính trị - xã hội xã và các thôn đã lồng ghép nội dung, hoạt động của đơn vị mình với việc truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, CSSKSS/KHHGĐ một cách phù hợp nên đông đảo người dân trên địa bàn hưởng ứng và tham gia thực hiện. Chị Cao Thị Hoa, viên chức dân số xã Tân Hợp cho biết: “Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, nhất là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 2 con áp dụng các biện pháp tránh thai nên nhiều chỉ tiêu về DS - KHHGĐ ở Tân Hợp luôn đạt hoặc vượt. Điển hình, năm 2020, tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 67,80%. Đến tháng 11/2020 tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên của địa phương là 1,15%, giảm 0,29% so với cùng kỳ năm 2019; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên 19,71%, giảm 4,09% so với năm 2019; tỉ suất sinh chiếm 14,89%o, giảm 2,02%o so với năm 2019”.

Vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Tân Xuyên sinh được 2 con trai, hiện cháu đầu học lớp 9 và cháu thứ hai học lớp 2. Anh chị quyết tâm dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Chị Nhàn chia sẻ: “Thông qua các hoạt động truyền thông của ngành y tế - dân số huyện và xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chúng tôi có nhiều kiến thức bổ ích, nhất là việc thực hiện mô hình ít con sẽ giúp cho vợ chồng có thời gian chăm sóc con cái chu đáo cũng như có điều kiện phát triển kinh tế gia đình tốt hơn”.

Hằng năm, ngành y tế - dân số huyện Hướng Hóa đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến công tác DS -KHHGĐ nhằm duy trì mức sinh thấp hợp lý cũng như triển khai các hoạt động để nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình, đề án, mô hình, hoạt động nâng cao chất lượng dân số, cung cấp các dịch vụ về CSSKSS/ KHHGĐ. Đặc biệt, huyện đã triển khai có hiệu quả các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng sâu, vùng xa, giúp cho nhiều đối tượng, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, thực hiện các dịch vụ cần thiết. Đồng thời, nhân rộng mô hình làng không sinh con thứ 3 trở lên; phát triển các câu lạc bộ nâng cao chất lượng dân số như “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”, “Tiền hôn nhân”, “Trẻ em gái”…

Riêng trong năm 2020, ngoài đẩy mạnh chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện còn tổ chức hội thi “Thanh niên với chăm sóc sức khỏe sinh sản” để thanh niên và vị thành niên ở các xã Tân Long, Tân Thành và thị trấn Lao Bảo giao lưu, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, giới tính; tổ chức hội nghị chuyên đề cung cấp thông tin hỗ trợ hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho các ngành, đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về vấn đề này cho cán bộ và người dân trên địa bàn; tổ chức nói chuyện chuyên đề về khám sức khỏe tiền hôn nhân cho đối tượng là thanh niên, vị thành niên nhằm cung cấp thông tin, kiến thức và cách phòng ngừa; tổ chức hội thảo vai trò của người cao tuổi với công tác vận động thực hiện chính sách dân số năm 2020 nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi đối với công tác vận động con cháu, người thân và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách dân số…Nhờ đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ nên trong năm 2020, nhiều chỉ tiêu về thực hiện các gói dịch vụ KHHGĐ và dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản ở huyện đạt cao như tỉ lệ sinh con thứ 3 tính đến tháng 10/2020 là 29,6%, giảm 0,5 so với cùng kỳ năm 2019; tỉ suất sinh năm 2019 là 20,6%o, giảm 0,5% so với năm 2018…

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa Trương Thị Thu Thủy cho biết: “Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND huyện Hướng Hóa thực hiện Chương trình hành động số 32/CTtr-HU, ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó tập trung một số giải pháp nhằm giảm mức sinh và nâng cao chất lượng dân số như tổ chức có hiệu quả chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ hằng năm tại các xã có mức sinh cao, xã đặc biệt khó khăn. Duy trì và nhân rộng mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên. Thực hiện tốt Nghị định 39/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Đưa chỉ tiêu về giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của các địa phương và ký cam kết thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số”.

K.K.S

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản