Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

(Mặt trận) -Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ cùng Ủy ban MTTQVN thành phố giai đoạn 2018-2020 đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, nhiều phong trào, mô hình đã đem lại hiệu quả, tạo dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức Hội trên phạm vi cả nước

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát

Thông tin tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

 Mô hình đoạn đường đẹp của MTTQVN xã Định Môn, huyện Thới Lai.

Hoạt động thiết thực

Theo bà Cao Thị Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở TN&MT và Ủy ban MTTQVN thành phố giai đoạn 2018-2020 về cơ bản đã bám sát các nội dung nhiệm vụ đề ra và chủ động trong việc phối hợp triển khai và đạt được một số kết quả thiết thực. Thông qua việc xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của Ủy ban MTTQVN các cấp. Qua đó phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tích cực lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã xây dựng 161 mô hình điểm về bảo vệ môi trường với phương châm “Mô hình bảo vệ môi trường do nhân dân tự quản lý, tự giác thực hiện vì lợi ích nhân dân”. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực như “Ngày thứ bảy sạch rác” trên địa bàn các phường thuộc quận Ninh Kiều; mô hình “Thu gom trung chuyển rác thải sinh hoạt” tại các xã của huyện Phong Ðiền, huyện Vĩnh Thạnh; mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” thực hiện tại 219 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố... được người dân địa phương tích cực tham gia. Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các chương trình công tác Mặt trận hằng tháng, quý của từng cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, vận động với các nội dung như không xả rác thải xuống sông, kênh, rạch; vận động các hộ gia đình phân loại rác thải sinh hoạt, đăng ký xe thu gom rác, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; lắp đặt các thùng rác ở những nơi công cộng; dẹp dọn phát quang bụi rậm, trồng cây xanh...

Bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, cho biết: Giai đoạn 2018-2020, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đã phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và có hiệu quả trên địa bàn quận như mô hình “Phường sạch rác”; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp; tuyến đường văn minh đô thị... Bên cạnh đó, vận động nhân dân tham gia ra quân tổng vệ sinh, quét dọn hơn 14,6km đường giao thông, thu gom 524m3 rác, khai thông hơn 1.600m3 kênh, rạch trên địa bàn. Các tổ chức tôn giáo đã vận động 2.200 lượt hộ gia đình tham gia khai thông làm sạch 5.000m3 rạch; vận động 207 lượt người hằng tuần thu gom và xử lý rác thải nơi công cộng; trồng hơn 3.000 cây xanh...

Tiếp tục phát huy

Với những hiệu quả tích cực đã đạt được trong công tác bảo vệ TN&MT, ứng phó biến đổi khí hậu trong thời gian qua, Sở TN&MT và Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực TN&MT.

Về nội dung phối hợp trong giai đoạn tới, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, cho biết: Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Ðồng thời, tập trung ưu tiên xây dựng mới và nhân rộng tới các khu dân cư, cơ sở tôn giáo trên địa bàn các mô hình về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội trong đề xuất, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh toàn diện việc thực hiện “Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ðảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ và hiệu quả để thực hiện thành công các nội dung ký kết, ông Ðỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Trên cơ sở ký kết Chương trình phối hợp, ngành TN&MT thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết với Ủy ban MTTQVN thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Phòng TN&MT các quận, huyện cần phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, tạo sức lan tỏa đến người dân, các tổ chức trên địa bàn thành phố nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

T. T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản