Huyện Vĩnh Lộc thực hiện tiêu chí môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Trong những năm qua, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp huy động sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn và nhất là các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). Đặc biệt, khi địa phương đang dồn sức hoàn thiện bộ hồ sơ huyện NTM thì việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường (VSMT) càng trở nên cấp thiết hơn.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Một số nhận thức lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!

 Công tác bảo vệ môi trường được gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần làm cho bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khang trang.

Thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân toàn huyện mới đạt 5,33 tiêu chí/xã... Đặc biệt, công tác bảo đảm VSMT, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được chú trọng, người dân nông thôn chưa có thói quen thu gom rác thải tại gia đình, ngoài đồng ruộng, nơi công cộng để xử lý hoặc rác thải sau khi thu gom chưa được xử lý đúng cách; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia chưa bảo đảm yêu cầu. Trước thực trạng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định chỉ có xây dựng NTM làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đưa huyện Vĩnh Lộc có bước phát triển đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Để công tác BVMT đạt hiệu quả, huyện Vĩnh Lộc đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân dưới nhiều hình thức. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án BVMT phù hợp với thực tế địa phương, như: Chỉ thị của Huyện ủy về tăng cường công tác BVMT và cảnh quan đô thị; kế hoạch về thu gom rác thải và các văn bản chỉ đạo về công tác VSMT; đề án về đảm bảo VSMT trong xây dựng NTM; kế hoạch triển khai mô hình: dân vận khéo trong xây dựng NTM, đô thị văn minh... Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày Môi trường thế giới (5-6)”; “Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn”... thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quan tâm BVMT và thực hiện việc ký cam kết BVMT.

Cùng với công tác BVMT, cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành chức năng của huyện Vĩnh Lộc đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước... Ngoài ra, công tác BVMT được gắn với chương trình xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn, đô thị của huyện ngày càng khang trang. Đến nay, toàn huyện có 24.644/24.831 hộ đã sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 92,25%; 2 nhà máy nước sạch cung cấp cho 19.470 hộ dùng, đạt tỷ lệ 78,41%; 4.466 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đạt yêu cầu về BVMT; 164/164 cơ sở thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường đều thực hiện đầy đủ... Cùng với đó, phong trào BVMT đã được MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân tích cực hưởng ứng, trong đó có nhiều phong trào và mô hình mang lại hiệu quả cao như: hội nông dân với mô hình “Thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và chất lượng an toàn thực phẩm”; đoàn thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích BVMT”; MTTQ với mô hình “Khu dân cư an toàn về VSMT và vệ sinh thực phẩm”; công đoàn huyện với mô hình “Công sở xanh, sạch, đẹp”; hội phụ nữ phát động phong trào “Trồng hoa, cây cảnh thay cỏ dại ven đường”...

Để hoàn thành và duy trì tiêu chí số 17 về môi trường, công tác tuyên truyền, vận động người dân đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, thời gian tới, huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt tiêu chí về môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả các biện pháp VSMT khu dân cư, khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải và xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn; thành lập các đội tự quản VSMT tại các khu dân cư.

T.Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản