Khánh Hòa: Ký quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và MTTQ tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 1/7, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

 Ký kết quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động, bảo đảm sự thống nhất theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mỗi cơ quan nói riêng và của hệ thống chính trị trong tỉnh nói chung.

Đặc biệt trong công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội với cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và nâng cao chất lượng hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành rà soát và xây dựng quy chế phối hợp gồm các nội dung liên quan đến công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; hoạt động giám sát; phản biện xã hội; xem xét đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến của tri; tham dự các kỳ họp, cuộc họp; chế độ làm việc liên tịch.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Thân nhấn mạnh, những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri. Cũng như chuẩn bị tiến hành bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cũng như đại biểu Quốc hội.

Trước mắt cần phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung của kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác giám sát; tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, các kết luận của Chủ tọa kỳ họp; tích cực giám sát hoạt động của đại biểu dân cử; thường xuyên đánh giá công tác phối hợp hàng tháng, hàng quý để rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri đối với HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Thùy Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản