Tin mới

Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

(Mặt trận) - Sáng 17/10, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười bảy, khóa XI đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2022.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đưa tư tưởng “Dân là gốc” của Đảng vào cuộc sống hiện nay

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Đánh giá đúng, đủ, chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, dù dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII mới trong giai đoạn đầu lấy ý kiến góp ý, nhưng đây là bộ khung quan trọng để cơ sở định hướng và xây dựng báo cáo chính trị ở cấp mình, vừa đảm bảo tính hệ thống trong toàn quốc vừa tạo không gian để cơ sở sáng tạo, cụ thể hóa phù hợp với địa phương, đơn vị mình.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý, việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH XI cần đúng, đủ, chính xác và kịp thời. Đối với Đoàn, việc đánh giá cần tinh thần lạc quan, lãng mạn cách mạng nhưng tuyệt đối không tô hồng, cần thẳng thắn, khiêm tốn trong đánh giá nhưng không bôi đen. Khung các nội dung đánh giá cần bám sát nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Báo cáo chính trị cần dự báo bối cảnh, tình hình, đặc biệt lưu ý đến những yếu tố mới trong nhiệm kỳ XII như: đặc điểm của thế hệ Z, xu hướng chuyển đổi số, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và đặc biệt là sự xuất hiện với tần suất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn của các yếu tố an ninh phi truyền thống như: dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, xu hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan… tác động rất lớn đến nhận thức và tâm lý của thanh niên

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng, việc xây dựng văn kiện cần quan tâm đánh giá kỹ các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp bám sát những định hướng lớn trong Nghị quyết XIII của Đảng; những tinh thần mới trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Đặc biệt, phải cập nhật những định hướng mới liên quan đến Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và kế thừa những kết quả tốt đẹp, phương thức đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn của nhệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

“Phải lưu ý các giải pháp khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở là làm sao xây dựng lớp thanh thiếu nhi sống có nghĩa tình, có lẽ sống, có trách nhiệm với quê hương, đất nước, dân tộc; đề cao tự tôn, tự trọng, danh dự của mỗi con người để chống lại những mặt trái, tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, kinh tế thị trường”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nói.

Phát huy thanh thiếu nhi đi đôi với chăm lo và đồng hành

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn lưu ý khi thiết kế 3 chương trình, 3 phong trào phải luôn cân đối giữa chăm lo và phát huy thanh thiếu nhi. “Chúng ta muốn thanh thiếu nhi được phát huy tốt, khẳng định vai trò, đóng góp của mình thì phải quan chăm lo, đồng hành cả về vật chất và tinh thần để thanh niên có sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, nhận thức tốt”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ tới cần đặc biệt quan tâm những yếu tố mới như tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, trang bị kỹ năng, kiến thức hội nhập, nhất là ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chính trị của cán bộ Đoàn, đoàn viên, coi xây dựng Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh như yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; chủ động đấu tranh để không xảy ra suy thoái về đạo đức, chính trị, tư tưởng, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Về nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đoàn các cấp về cả nhân sự, nội dung, tuyên truyền, hậu cần...; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm triển khai Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

“Dịch diễn biến phức tạp, việc riêng của đơn vị cũng nhiều, nhưng việc chung là chúng ta phải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Quốc hội”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong nhiệm vụ từ nay tới cuối năm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh đến các hoạt động, giải pháp tham gia phòng, chống và thích ứng với Covid-19. Trong đó, quan tâm hỗ trợ việc học tập của các em học sinh, tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em học trực tuyến” và hơn hết là hỗ trợ cho các em học tập tốt nhất, bù đắp kiến thức, kỹ năng thiết hụt trong thời gian không thể đến trường và những vấn đề tâm lý do giãn cách xã hội gây ra.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng lưu ý việc tiếp tục chuyển đổi, thích ứng trong hoạt động của Đoàn, Đội, Hội; quan tâm công tác huấn luyện, lao động, việc làm cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần chuẩn bị tốt để chăm lo Tết cho nhân dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khắn, đặc biệt là các gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và các em thiếu nhi mất cha, mất mẹ, mất người thân do dịch bênh./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản