Tin mới

Khối thi đua II – Công đoàn Viên chức Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2020

(Mặt trận) - Chiều 6/1, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Khối thi II – Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng, hoạt động năm 2021.

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Đảng ta là một đảng cách mạng, khoa học và chân chính

Chỉ thị số 17/CT-TTg: Bảo đảm nguồn lực triển khai chính sách tiền lương và từ năm 2025 không còn cơ chế tiền lương, phụ cấp đặc thù

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Trưởng Khối thi đua II – Công đoàn Viên chức Việt Nam Phạm Thúy Chinh phát biểu tại Hội nghị 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Trưởng Khối thi đua II Phạm Thúy Chinh và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Khối thi đua II – Công đoàn Viên chức Việt Nam Lê Khánh Toàn đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng, hoạt động năm 2021 cho thấy, công đoàn các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua II đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các phong trào thi đua đã tạo nên những chuyển biến tích cực, động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đóng góp tích cực vào  việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động luôn được bảo đảm và có phần được cải thiện; công tác xã hội đạt nhiều kết quả tốt đã tạo sự lan tỏa, nhân lên rộng khắp những nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các đơn vị Khối  II xác định tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Động viên cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam và lãnh đạo cơ quan phát động; tập trung tổ chức các hoạt động xã hội, tình nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ, các ngày kỷ niệm, truyền thống…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Trưởng Khối thi đua II Phạm Thúy Chinh cho rằng, trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã có nhiều sáng tạo trong hoạt động và đạt nhiều kết quả tốt. Các hoạt động của Khối được triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay đã hoàn thành cơ bản các nội dung đề ra theo kế hoạch. Đồng thời mong muốn, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt nhất các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, từ đó, góp phần vào thành công chung của Khối thi II – Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Tại Hội nghị, Khối thi đua II đã bầu Công đoàn Văn phòng Quốc hội là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2020; 2 đơn vị xuất sắc là Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng và Công đoàn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bầu Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng là Trưởng Khối thi đua II năm 2021.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản