Tin mới

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

(Mặt trận) - Sáng 7/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh An Giang tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng tham dự lễ ký kết.

Hòa Bình: Tăng cường nguồn lực làm nhà ở cho hộ nghèo

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan 

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh An Giang đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan với các nội dung chính, cụ thể: Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hơp Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh tổ chức việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các tình huống chính trị tại địa phương; các vụ việc, vụ án liên quan đến an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; các vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong dân tộc, tôn giáo, là tri thức, văn nghệ sĩ có danh tiếng; các vụ việc, vụ án hình sự, hành chính, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm….

Cùng với đó, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo công tác giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuyên truyền, vận động, tổ chức để nhân dân giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm, lãng phí, tiêu cực của cán bộ các cấp, nhất là các cấp chủ chốt và cán bộ, công chức,  viên chức ở những vị trí dễ xảy ra tham nhũng,  lãng phí,  tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức hoạt động phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân thuộc các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây mất ổn định chính trị xã hội.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh phối hợp tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Chỉ đạo việc phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; phối hợp giám sát và đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc tố cáo, khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực tới ổn định chính trị - xã hội tại địa phương…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản