Lâm Đồng: Ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

(Mặt trận) -Ngày 25/6,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Bảo hiểm Xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp về vận động Nhân dân thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn Lâm Đồng trong giai đoạn 2020 - 2025.

Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CÁC CUỐN SÁCH VỀ CÁC CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BẢN THẢO CUỐN SÁCH “THUẬT NGỮ VỀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM”

 Lễ ký kết chương trình phối hợp vận động Nhân dân tham gia thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Chương trình được ký kết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người dân. Phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực này và đẩy mạnh các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ việc tham gia BHYT, BHXH cho người nghèo.

Hiện nay, trên địa bàn Lâm Đồng có hơn 90 ngàn người tham gia BHXH, chiếm 11,5% lực lượng lao động của tỉnh và hơn 1 triệu người tham giam BHYT, chiếm hơn 83% dân số. Tuy nhiên, tỷ lệ trên thấp hơn bình quân chung cả nước. Vì vậy MTTQ tỉnh Lâm Đồng và Bảo hiểm Xã hội tỉnh tiếp tục có chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT; phối hợp giải quyết các đơn thư, khiếu nại và kiến nghị của Nhân dân về BHXH, BHYT; nghiên cứu đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật về lĩnh vực này. 

Tại lễ ký kết, hai đơn vị ký kết phấn đấu đến cuối năm 2020 có gần 13% người lao động tham gia BHXH, có trên 90% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT. Phát động, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đóng góp, hỗ trợ việc tham gia BHXH tự nguyện, hỗ trợ hoặc mua thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội cùng cấp xây dựng, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân địa phương tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình vận động“Toàn dân tham gia BHYT” nhằm đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân.

N.THU

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản