Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa tích cực tham gia BVMT

(Mặt trận) -Những năm qua, cùng với chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, động viên nhân dân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ môi trường (BVMT). Từ đó, ý thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường (VSMT) ngày càng được nâng cao, hiện tượng xả rác bừa bãi đã được kiềm chế, diện mạo các khu dân cư (KDC) ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Năm 2019, xã Vĩnh Tiến là 1 trong 4 đơn vị được UBND huyện Vĩnh Lộc lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm thực hiện các giải pháp đảm bảo VSMT gắn với lập lại trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Sau khi được lựa chọn làm điểm chỉ đạo, UBND xã Vĩnh Tiến đã xây dựng phương án thực hiện các giải pháp về VSMT gắn với lập lại TTATGT trên địa bàn xã; đồng thời thành lập ban chỉ đạo VSMT gắn với lập lại TTATGT xã, tuyên truyền, vận động nhân dân về các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảng ủy, UBND xã phát động, nhất là công tác BVMT, coi đó là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, gia đình văn hóa. Vận động người dân ký vào bản cam kết thực hiện “3 không”: Không đổ rác thải bừa bãi; không phóng uế, vứt xác động vật ra môi trường xung quanh; không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật. Các trục đường liên thôn, liên xã giao cho các thôn đảm nhận quét dọn và phát cỏ ven đường ít nhất 2 lần/tháng. Các thôn giao các đoạn đường cho các đoàn thể phụ trách đôn đốc, giám sát các hộ thường xuyên quét dọn và tham gia tổng vệ sinh định kỳ theo kế hoạch của xã.

Từ khi được chọn thực hiện chỉ đạo điểm thực hiện các giải pháp về VSMT gắn với lập lại TTATGT (năm 2019 đến tháng 2-2020), xã Vĩnh Tiến đã tổ chức 28 lần ra quân tổng VSMT, khơi thông hơn 30 km cống rãnh, phát quang, tỉa cành, xáo cỏ 6 km hai bên đường; thường xuyên quét dọn 64 đoạn đường; đầu tư hơn 300 triệu đồng tu sửa đường, nắp cống thoát nước, trồng cây xanh hai bên đường từ ngã tư thôn Tây Giai đi cổng Tây Thành Nhà Hồ; trồng hoa dọc hai bên đường thôn Xuân Giai... Qua đó, ý thức của người dân trên địa bàn trong việc giữ gìn môi trường sống trong sạch được nâng lên; năm 2018, xã Vĩnh Tiến đã có 2 thôn: Phố Mới và Thổ Phụ được công nhận thôn kiểu mẫu; xã đạt 10/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trong những năm gần đây, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tích cực tham gia BVMT, nhất là sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ môi trường đến cuộc sống con người, các giải pháp cần thực hiện tại cộng đồng dân cư, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc BVMT... Năm 2019 và 2 tháng năm 2020, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức mít tinh và triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”; hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”... với trên 1,5 triệu lượt người tham gia. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã huy động trên 3.000 ngày công nạo vét, khơi thông 170 km kênh mương, cống rãnh; thu gom, xử lý trên 3,4 nghìn tấn rác thải; sửa chữa, bảo dưỡng 1,2 nghìn công trình cấp thoát nước... Thông qua các hoạt động, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác BVMT được nâng cao.

Cùng với việc tham gia các hoạt động BVMT, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức xây dựng mô hình điểm “KDC xanh, sạch, đẹp; xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”, “KDC tự quản BVMT” tại 27 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó người dân được nâng cao ý thức BVMT, hình thành nếp sống, thói quen và ý thức giữ gìn VSMT trong nhân dân. Từ 27 mô hình điểm, đến nay đã nâng lên 223 mô hình trên địa bàn toàn tỉnh và tiếp tục hỗ trợ xây dựng mới các mô hình “KDC tự quản BVMT” ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh và 1 mô hình vận động nhân dân ở KDC thực hiện “Tang văn minh, tiến bộ trong BVMT” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện.

Để công tác đảm bảo VSMT đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động BVMT trong cộng đồng dân cư ở tất cả các cấp, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và phát triển các mô hình tự quản “KDC xanh, sạch, đẹp”; “Xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”... tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường ở từng KDC, từng địa bàn xã, phường, thị trấn theo các tiêu chí đã quy định.

Không chỉ đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia BVMT, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh còn thành lập các đoàn và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BVMT tại một số địa phương. Qua giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền các huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp từ nông thôn tới thành thị, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới thành những miền quê đáng sống.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến trong hành động của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân với công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ và xây dựng môi trường thân thiện với đời sống, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình phối hợp công tác với Sở Tài nguyên và Môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp hành động BVMT tại MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn chỉ đạo điểm; đồng thời phát hiện những hành vi vi phạm để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xử lý theo pháp luật.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản