Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa với công tác bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Những năm qua, cùng với chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, động viên Nhân dân trên địa bàn cùng chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 Các khu dân cư xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn) ký cam kết bảo vệ môi trường.

Nhờ đó, ý thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao, hiện tượng xả rác bừa bãi đã được kiềm chế, diện mạo các khu dân cư (KDC) ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Năm 2020, KDC thôn Thượng Đại, xã Hoằng Xuyên (Hoằng Hóa) là 1 trong 4 thôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “KDC tự quản BVMT”. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân ở KDC về nhiệm vụ BVMT. Đến nay đã có 100% số hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ gia đình có công trình vệ sinh; 100% số hộ tham gia chăn nuôi có bể biogas. Các hoạt động tự quản từng bước đi vào nền nếp, được duy trì đều đặn, thường xuyên, góp phần giữ gìn vệ sinh trên địa bàn KDC. Hàng tuần, tổ tự quản tổ chức vệ sinh chung vào ngày cuối tuần, riêng các hộ gia đình hàng ngày phải thực hiện tốt việc vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh nơi ở, bảo đảm sạch sẽ thoáng mát.

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Thông qua việc xây dựng mô hình điểm cho thấy, nội dung BVMT đã được các KDC cụ thể hóa, đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại gia đình văn hóa, KDC văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. KDC xây dựng mô hình điểm đã bổ sung nội dung BVMT vào hương ước, quy ước xây dựng KDC văn hóa. 100% các hộ gia đình tại KDC điểm đã ký cam kết thực hiện tốt công tác BVMT. Cùng với những kết quả đạt được trong bảo vệ và xử lý môi trường, người dân ở KDC thực hiện điểm hiện nay cũng đã có những chuyển biến tích cực trong việc phát triển kinh tế. Đa số hộ dân làm nông nghiệp nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đặc biệt quan tâm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống của Nhân dân từng bước được ổn định và phát triển. Đồng thời, bà con Nhân dân đã quan tâm chung sức phấn đấu xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong những năm tới, góp phần cùng các địa phương phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.

Nhận thức công tác bảo đảm vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM, những năm gần đây, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia BVMT, nhất là sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ môi trường đến cuộc sống con người, các giải pháp cần thực hiện tại cộng đồng dân cư, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc BVMT... Năm 2020 và 2 tháng năm 2021, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức mít tinh và triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”; hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”... với trên 945.000 lượt người tham gia; treo trên 5.000 băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phích các loại. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã huy động Nhân dân tự xử lý gần 400.000 hố rác tại các gia đình, 18.000 hố rác công cộng; nạo vét, khơi thông 9.100m kênh mương, cống rãnh; phát quang 1.300km đường liên xã, liên thôn; thu gom, xử lý được 200.000m3 rác thải... Thông qua các hoạt động, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác BVMT được nâng cao.

Cùng với việc tham gia các hoạt động BVMT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập đoàn và tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BVMT trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải, rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị tại TP Thanh Hóa và các huyện: Nông Cống, Cẩm Thủy. Qua giám sát cho thấy, việc thu gom và xử lý chất thải, rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị được cấp ủy, chính quyền tại các địa phương quan tâm tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các nội dung như tuyên truyền đến người dân, tổ chức các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp từ nông thôn tới thành thị, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể Nhân dân, góp phần xây dựng NTM thành những miền quê đáng sống.

Để công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đi vào chiều sâu, trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động BVMT trong cộng đồng dân cư ở tất cả các cấp, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; tổ chức tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; duy trì và phát triển các mô hình tự quản “KDC xanh – sạch - đẹp”; “Xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”... tạo ra những chuyển biến tích cực về môi trường ở từng KDC, từng địa bàn xã, phường, thị trấn theo các tiêu chí đã quy định.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản