Tin mới

Ninh Thuận: Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(Mặt trận) -Những năm qua, ngoài công tác giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận luôn đồng hành, hỗ trợ các địa phương, các tổ chức, người dân trong thực hiện đạt kết quả tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện tiêu chí 16 trong xây dựng nông thôn mới về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nghiệm thu hai báo cáo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về xây dựng văn hóa, con người Bắc Giang và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Để huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường bằng những cách làm thiết thực và hiệu quả như: Lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, triển khai đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh, sạch, đẹp”, nhân rộng 22 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại các địa phương trong tỉnh.

 Các đoàn viên, thanh niên tham gia thu gon rác tại biễn Bình Sơn.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo ký kết chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho hàng trăm lượt vị chức sắc, chức việc, đại diện cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận của Nhân dân và các tổ chức tôn giáo trong tham gia bảo vệ môi trường.

Ông Thành Thanh Tâm, Trưởng Ban đại diện cộng đồng Chăm Islam tại Ninh Thuận, cho biết: Thực hiện vận động của Mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban đã lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt tôn giáo, cũng như chủ động xây dựng chương trình hoạt động riêng của tôn giáo với những việc làm, hành động cụ thể tại cộng đồng dân cư như: Vận động tín đồ trồng cây xanh, xử lý rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Thông qua tuyên truyền, vận động của hệ thống Mặt trận các cấp trong thực hiện tiêu chí số 16, các địa phương đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), mô hình “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa” hay mô hình “Phụ nữ xách giỏ đi chợ và dùng các vật dụng thay thế túi ni lông” đã phát huy tác dụng. Thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”, ở huyện Ninh Hải định kỳ hàng tuần các ban, ngành, xã, thị trấn đều tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, vận động các khu dân cư và các hộ gia đình đẩy mạnh trồng cây xanh, tạo bóng mát, trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường. Sau thời gian triển khai phong trào, đã thu gom hàng tấn rác thải khu vực bãi biển và các khu dân cư, đồng thời trồng hơn 700 cây xanh dọc các tuyến đường trung tâm huyện. Qua đó, góp phần tạo thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư, làm cho diện mạo nông thôn, đô thị của huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận các cấp trong vận động tuyên truyền và triển khai các nội dung về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Qua đó, phát huy tích cực vai trò của Mặt trận, các tổ chức tôn giáo và người dân tham gia thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Thịnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản