Quảng Ninh: Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết quy chế phối hợp

(Mặt trận) - Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị Ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hồi đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Ánh.

4 đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Hội nghị Cán bộ Đoàn trường học toàn quốc, năm học 2021 - 2022 tại Bình Định

Phát huy vai trò của công tác nội chính trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị 

Theo quy chế được ký kết, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của ĐBQH; tổng hợp các nội dung kiến nghị của cử tri cũng như nội dung trả lời, giải trình của các bộ, ngành, địa phương. Trong công tác phối hợp tham gia xây dựng pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thực hiện triển khai lấy ý kiến tới các tổ chức thành viên để tổng hợp gửi Đoàn ĐBQH tỉnh đối với các dự thảo văn bản pháp luật cần lấy ý kiến và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hai bên sẽ phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến công tác lập pháp hoặc các vấn đề liên quan đến Đoàn ĐBQH theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động giám sát, ngoài các chương trình theo kế hoạch hàng năm, căn cứ tình hình cụ thể Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có thể phối hợp tổ chức các cuộc giám sát đột xuất theo yêu cầu thực tiễn phát sinh hoặc khi có vấn đề cần thiết phải giám sát.

Định kỳ hàng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trong năm và thống nhất chương trình phối hợp của năm sau. Tổ chức tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp trong năm 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác phối hợp đã có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nhất là trong việc huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân đối với việc xây dựng hệ thống chính trị cũng như xây dựng pháp luật. Trên cơ sở quy chế phối hợp được ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt công tác phối hợp.

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bám sát các quy định trong Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27.9.2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục tham gia tích cực với các ĐBQH trong công tác tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cũng như giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị các tổ chức thành viên của MTTQ chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến từng tổ chức thành viên. Qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản