Tin mới

Thái Nguyên: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan

(Mặt trận) -Chiều 14-10, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026.

Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Chính phủ đề xuất tăng 30% lương cơ sở

Báo chí Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ và thử thách mới

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026

Tại buổi Lễ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Thường trực Ủy ban MTTQ đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Theo đó, Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 12 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 13 điều; Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 11 điều.

Nội dung phối hợp gồm: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động….

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hóa trong kế hoạch thực hiện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình phối hợp cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng tối đa ưu điểm của chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ...

Phương Thơm - Mạnh Hùng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản