Tin mới

Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới

(Mặt trận) - Chiều 1/11, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến.

Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức Liêm và Chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Quang cảnh Hội thảo 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đồng chủ trì Hội thảo.

Hơn 70% đảng viên được kết nạp là đoàn viên ưu tú

Theo dự thảo báo cáo, trong giai đoạn 2010-2020 và 9 tháng đầu năm 2021, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức đoàn giới thiệu cho đảng là 2.868.498. Theo phân bổ chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2012 – 2017 số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp so với chỉ tiêu đề ra đạt 99,16%; nhiệm kỳ 2017 – 2022, tính đến thời điểm hiện tại đạt tỉ lệ 87,39%.

Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, theo số liệu thống kê của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên cả nước và chiếm 30,76% tổng số đảng viên cả nước.

Từ năm 2020 đến 9 tháng đầu năm 2021 tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp có xu hướng giảm. Cụ thể, giai đoạn 2010 - 2019, tăng từ 57% - 66%, nhưng năm 2020 giảm xuống còn 53,8% và đến 9 tháng đầu năm 2021 đạt tỉ lệ chỉ 49,14%.

Tỉ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên ưu tú so với tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nước giai đoạn 2010 đến nay luôn đạt trên 70%, cao nhất là năm 2018 (77.94%), thấp nhất là năm 2011 (71,18%). Trong đó, tỉ lệ đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trong khu vực địa bàn dân cư chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 30,85%; lực lượng vũ trang khoảng 23,38%; khu vực công chức, viên chức, khoảng 20,72%. Hai khu vực có số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng thấp nhất là trường học khoảng 17,96% và doanh nghiệp khoảng 7,09%.

Đa số đảng viên mới được kết nạp, sau thời gian dự bị đều được công nhận là đảng viên chính thức. Số liệu qua các năm từ 2010 đến nay là 1.760.345 đảng viên trẻ được chuyển đảng chính thức (đạt tỉ lệ 99,61% so với tổng số đảng viên kết nạp mới từ đoàn viên ưu tú). Số lượng đảng không được chuyển đảng chính thức là 6.861 đảng viên (tỉ lệ 0,39% so với tổng số đảng viên kết nạp mới từ đoàn viên ưu tú). Số lượng đảng viên trẻ xin ra khỏi đảng hoặc bị xóa tên qua các năm là 11.450 đảng viên trẻ (chiếm tỷ lệ 0,72% so với tổng số đảng viên trẻ hiện nay trên cả nước)...

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trên tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. Việc phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên còn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các khu vực, đối tượng. Tỷ lệ đoàn viên ưu tú trong khu vực trường học, dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được kết nạp vào Đảng còn thấp...

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến quan tâm đến giải pháp phát triển đảng viên từ sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, việc triển khai các mô hình như "Chi bộ sinh viên" là cách làm hay trong việc phát triển, bồi dưỡng đảng viên là sinh viên, tạo môi trường để các sinh viên cùng nhau học tập, hoạt động Đoàn, Hội; là tấm gương, cầu nối để phát hiện, bồi dưỡng và hướng dẫn những sinh viên khác.

Đề xuất cần đầu tư hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý tưởng cho sinh viên, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Mậu cho rằng, cần tạo động lực để học sinh, sinh viên tự giác phấn đấu hơn trong học tập, rèn luyện, hiểu biết và tự giác gia nhập vào tổ chức Đảng; xác định đối tượng nguồn để tập trung bồi dưỡng, phát triển Đảng như "Sinh viên 5 tốt", cán bộ Đoàn và đoàn viên ưu tú, giảng viên trẻ tiêu biểu.

Đồng tình với nhận định của T.Ư Đoàn về thực trạng phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư Hoàng Thị Minh Thu cho biết: Các cơ sở Đoàn trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Minh Thu cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế, hiện nay một bộ phận thanh niên có tư tưởng, lối sống hưởng thụ, thờ ơ với lý tưởng, đạo đức cách mạng, bàng quan, không quan tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội, văn hóa truyền thống...không có ý tưởng phấn đấu vươn lên. Qua nắm bắt tình hình thực tế tại một số đơn vị có những đoàn viên chưa sẵn sàng và chưa muốn đứng trong hàng ngũ của đảng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong việc kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, có những đơn vị chỉ giới thiệu và gửi danh sách đoàn viên ưu tú cho đảng, chưa đeo bám sát sao, chưa quyết liệt trong công tác báo cáo, tham mưu cấp ủy quan tâm kết nạp Đảng nhiều bạn trẻ là đoàn viên ưu tú trong suốt 2,3 năm liền nhưng vẫn chưa được kết nạp Đảng. Theo bà Thu việc tuyên truyền, giác ngộ trong đoàn viên, thanh niên là nội dung đặc biệt quan trọng, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, đổi mới để tạo sự thấm nhuần trong mỗi bạn trẻ.

Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo. 

Kết luận hội thảo, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đánh giá: Trong 10 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã xác định rõ sứ mệnh của mình, đảm bảo liên thông, đồng bộ trong toàn bộ quy trình từ khâu phát hiện, đào tạo, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên, thanh niên cho Đảng xem xét, kết nạp và quan tâm, chăm lo sau khi kết nạp để họ trở thành đảng viên tốt.

Nhấn mạnh việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một sứ mệnh cao cả, thiêng liêng mà Đảng dành cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý, để dần khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, một trong những giải pháp là phải đặc biệt kỹ càng, thận trọng ngay từ khâu giới thiệu, đặc biệt coi trọng chất lượng, "không xuê xoa", hình thức, bởi vào Đảng chỉ là bước khởi đầu cho quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cách mạng; tuy nhiên, vẫn cần nỗ lực nâng cao số lượng, bởi đây là hai yêu cầu song song, không hề mâu thuẫn với nhau.

Ngoài ra, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp tổ chức cơ sở Đoàn cần nâng cao nhận thức, đề ra giải pháp ở từng cấp, đối với từng đợt giới thiệu đoàn viên ưu tú để phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản