Tin mới

Tiên Du tăng tốc về đích Nông thôn mới nâng cao

(Mặt trận) -Tiên Du là địa phương được công nhận đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM) từ cuối năm 2016. Huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đề án phát triển thị xã Tiên Du.

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương

 Hệ thống đường GTNT của huyện Tiên Du đáp ứng tiêu chí NTM nâng cao.

Năm 2021, Cảnh Hưng là xã được chọn làm điểm xây dựng NTM mới nâng cao của huyện. Theo kết quả rà soát, xã đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 4 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở hạ tầng thương mại, thu nhập bình quân đầu người, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã Cảnh Hưng quán triệt rõ nhiệm vụ tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí thu nhập bình quân đầu người, cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế,… Xã bắt tay vào thực hiện cơ cấu lại vùng sản xuất sạch, hiện đại, đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh, kết hợp với du lịch sinh thái, theo tiêu chí vòng tròn khép kín; phát triển kinh tế đa thành phần, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục chính thôn, đường ngõ xóm, đường nội đồng... Đến hết năm 2021, theo kết quả rà soát của Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Tiên Du, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận.

Với tinh thần tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo; tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện triển khai mạnh mẽ chương trình xây dựng NTM nâng cao gắn với mục tiêu trở thành thị xã. Theo đó, huyện chủ trương xây dựng NTM nâng cao tại 4 xã được xác định là ngoại thị gồm: Cảnh Hưng, Tri Phương, Minh Đạo, Hiên Vân. Các địa phương khác thực hiện xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị. Ông Nguyễn Công Chuyên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: “Kết quả rà soát thời điểm đầu năm 2021 theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tại 4 xã thực hiện chương trình trên địa bàn, có 2 xã đạt 16/19 tiêu chí, 1 xã đạt 15/19 tiêu chí, 1 xã đạt 14/19 tiêu chí. Để đạt mục tiêu đến hết năm 2024, toàn bộ các xã thực hiện chương trình đều cán đích, huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để các cấp, ngành cùng toàn thể nhân dân trong huyện thống nhất về nhận thức, quyết liệt trong hành động chung sức xây dựng huyện NTM nâng cao. Tích cực rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đẩy mạnh công tác thực hiện và quản lý quy hoạch. Phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, bảo đảm kết nối nông thôn-đô thị. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mạnh công nghiệp-dịch vụ nông thôn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo nhằm hướng tới giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng của toàn thể cộng đồng, chương trình xây dựng NTM nâng cao ở Tiên Du đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục nâng lên, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc. Kết quả rà soát, ngoài xã Cảnh Hưng, có 2 xã khác: Tân Chi, Phật Tích đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao; các địa phương khác tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản