Tin mới

Trà Vinh: Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

(Mặt trận) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức Liêm và Chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay

Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo

Tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức - Vấn đề chiến lược của cách mạng nước ta hiện nay

Anh Tống Việt Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh (thứ hai, từ phải qua) ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đến năm 2020, toàn tỉnh có 3.065 doanh nghiệp hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 34.106 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 108.200 lao động, tăng hơn giai đoạn trước 69,15% về số lượng doanh nghiệp và tăng 38,69% về tổng vốn đăng ký. Các doanh nghiệp được phân bố rộng tại các địa phương trong tỉnh, hoạt động với các ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh đa dạng, phong phú. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, tỉnh đã công khai hóa các quy hoạch; cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính… Cùng với đó, tỉnh cũng tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô; nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn thông qua đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về các lĩnh vực, ngành nghề nhằm thu hút đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu sản phẩm và áp dụng hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, nhất là đóng góp trên 250 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh và hỗ trợ xây dựng hơn 3.000 căn nhà tình nghĩa, trên 2.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở, qua đó, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể các cấp, các địa phương kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong đời sống của Nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ và quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài nước thông qua các chương trình xúc tiến thương mại. Phổ biến, cung cấp thông tin về kiến thức pháp luật, thị trường, khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp; tổ chức hơn 20 đợt hội chợ thương mại, triển lãm gắn với các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản, sản phẩm, du lịch nhân các dịp lễ, hội của tỉnh; gần 100 phiên chợ đưa hàng việt về nông thôn.

Chú trọng việc hiệp thương, giới thiệu người đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026; tham gia thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014-2019 và nhiệm kỳ 2019-2024; bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nhân tham gia, phối hợp thực hiện tốt cả 02 nhiệm vụ vừa sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân theo định kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều theo dõi, tập hợp, phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đến các cấp, các ngành chức năng để xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện đối với dự thảo văn bản của cơ quan Nhà nước về chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp trong tỉnh, về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; rà soát, bổ sung một số chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, văn hóa – xã hội…

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vừa là thời cơ nhưng cũng vừa là thách thức, mong rằng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được; tiếp tục thể hiện tính năng động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản