Tin mới

Triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

(Mặt trận) - Là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, từ nay đến cuối năm 2021, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam xác định nhiều nội dung công việc trọng tâm, trong đó đáng chú ý là việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức một số diễn đàn, hoạt động đối thoại thanh niên và triển khai công tác đối ngoại thanh niên.

Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

 Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và tập trung vào một số công việc quan trọng, trong đó có việc triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 24/7/2021; kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020.

Đặc biệt, Ủy ban sẽ chú trọng tổ chức một số hoạt động đối thoại, diễn đàn tư vấn chính sách cho thanh niên, tạo cơ hội cho người trẻ tham gia góp ý, đánh giá, đề xuất chính sách phát triển thanh niên; dự kiến phối hợp tổ chức Giải thưởng “Vì sự phát triển thanh niên Việt Nam”; ban hành Đề án tổ chức Diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên giai đoạn 2022 - 2027, chuẩn bị tốt các điều kiện để dự kiến tổ chức Diễn đàn vào tháng 3/2022.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ ký kết một số chương trình phối hợp với các đơn vị nhằm tăng cường hoạt động của Ủy ban trong đề xuất xây dựng chính sách phát triển thanh niên; phấn đấu hoàn thành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2021. Triển khai kế hoạch về hoạt động đối ngoại thanh niên, Ủy ban sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ ngoại giao tổ chức một số chương trình theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện dịch COVID-19. 

Các bạn đoàn viên thanh niên Thành đoàn Phan Thiết tiếp nhận hơn 30 tấn hàng hóa “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương” và phân loại các nhu yếu phẩm để trao cho nhân dân thành phố Phan Thiết. Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN 
Thời gian qua, công tác phối hợp đề xuất, xây dựng chính sách về thanh niên được Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tập trung đầu tư, nhất là phối hợp tham gia đề xuất xây dựng các Nghị định triển khai Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan góp phần hoàn thiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. 

Các bộ, ngành thành viên Ủy ban đã tập trung triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật và các hoạt động đối thoại thanh niên; xây dựng kế hoạch công tác thanh niên năm 2021 theo ngành, lĩnh vực; hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tháng Thanh niên năm 2021; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã ban hành.

Tuy nhiên, chế độ thông tin báo cáo của các bộ, ngành có thành viên tham gia Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam chưa được duy trì thực hiện, có 19 bộ, ngành có thành viên tham gia Ủy ban chưa gửi báo cáo định kỳ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kiểm tra năm 2021 của Ủy ban và việc tổ chức một số hoạt động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản