Tin mới

Từ ngày 24/8: Công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho người lao động đang thực hiện ''3 tại chỗ''

(Mặt trận) - Ngày 24/8, Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của DN tại các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Đoàn viên, người lao động thực hiện "3 tại chỗ" sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người 

Cụ thể, đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các DN có đóng kinh phí công đoàn tại các nơi nói trên, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 1 lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày quyết định có hiệu lực (24/8/2021).

Nguồn kinh phí thực hiện do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1 tỷ đồng. Trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 1 tỷ đồng) thì LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ cấp bù để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp đủ cho công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ cấp hỗ trợ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp hỗ trợ và đảm bảo sau khi cấp hỗ trợ số dư tại đơn vị còn tối thiểu 5 tỷ đồng.

Trường hợp LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ không đủ nguồn để cấp (số dư tích lũy còn dưới 5 tỷ đồng) thì Tổng LĐLĐ cấp bù để LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ cấp đủ cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, NLĐ được DN huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí. Trường hợp DN có đóng kinh phí công đoàn, nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với DN kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ. Từ đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị LĐLĐ động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, NLĐ, công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với DN chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ DN về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho DN để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của DN; đồng thời công đoàn cơ sở giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản