Tin mới

Tuyên dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021

(Mặt trận) - Tối 6/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2021 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức.

Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội

Quy định của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ tuyên dương 

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, biểu dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh lần này. Đồng thời, đánh giá cao việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” đã kịp thời động viên, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính nhà nước, không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo và hành động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, bản lĩnh chính trị vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ; không ngại khó, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; không ngừng rèn luyện tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là “công bộc” của dân, trở thành những cán bộ, công dân “vừa hồng, vừa chuyên”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải thưởng cho các tấm gương tiêu biểu được vinh danh 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, năng lực và coi đó là yêu cầu có tầm quan trọng chiến lược, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Văn kiện Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng đều đề cập đến công tác cải cách hành chính, xác định yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong giai đoạn hiện nay. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm "đúng vai, thuộc bài", thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng…. khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Thời gian qua, trước những tác động nặng nề do dịch Covid-19 gây ra, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. "Tuy nhiên, để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả thì đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò, trách nhiệm rất quan trọng", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

"Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội; kịp thời đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương, chính sách góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác; tuyển dụng cán bộ gắn với tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo hướng đổi mới về chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ, sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải thưởng cho các tấm gương tiêu biểu được vinh danh 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển vững mạnh, tổ chức Đoàn mãi là lực lượng xung kích cách mạng, cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng; chúc các đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng tiếp tục khẳng định sức trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đoàn thể Trung ương đã trao thưởng cho các tấm gương tiêu biểu được vinh danh “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao thưởng cho các tấm gương tiêu biểu được vinh danh 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản