Tin mới

Tuyên Quang: Triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương - Bảo vệ môi trường”

(Mặt trận) -Tại xã Năng Khả, Hội LHPN huyện Na Hang phối hợp với Chương trình vùng Na Hang tổ chức phát động thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn huyện Na Hang giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện mô hình “Chia sẻ yêu thương - Bảo vệ môi trường”. Tham gia có trên 40 cán bộ, hội viên phụ nữ của huyện và xã Năng Khả.

Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

 Lãnh đạo Hội LHPN huyện và Chương trình vùng Na Hang tặng thùng rác cho 2 điểm thu gom rác thải tái chế Hội LHPN xã Năng Khả.

Hội LHPN huyện đã triển khaimô hình “Chia sẻ yêu thương - Bảo vệ môi trường” tại 5 xã: Yên Hoa, Thanh Tương, Năng Khả, Sơn Phú, Đà Vị, Yên Hoa. Mỗi xã xây dựng 2 điểm thu gom rác thải tái chế thực hiện mô hình; tuyên truyền, xây dựng thói quen cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, thu gom rác thải tái chế để ủng hộ tại các điểm đặt thùng rác mô hình. Qua đó, tạo nguồn thu để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình vùng Na Hang đã tặng 10 thùng rác mô hình cho các xã, trị giá trên 20 triệu đồng.

Sau lễ phát động, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia trồng 100 m đường hoa, 5 cây xanh tại thôn Nà Khá, xã Năng Khả.

Bích Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản