Tuyên Quang: Triển khai mô hình xử lý rác và chống rác thải nhựa

(Mặt trận) -Vừa qua, tại UBND xã Kim Phú (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Mô hình tự quản thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”.

Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Một số nhận thức lý luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang tặng 3 xe thu gom rác cho 3 tổ tự quản của xã Kim Phú.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố Tuyên Quang; đại diện 3 tổ tự quản thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn xã Kim Phú. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn tổ chức thực hiện thí điểm Mô hình tự quản thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường ký giao ước thi đua thực hiện

Kế hoạch thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa” được triển khai thực hiện với 4 quy trình: Phân loại rác thải sinh hoạt gia đình (vận động mỗi gia đình có 2 thùng đựng rác thải: 1 thùng đựng rác hữu cơ (màu xanh), 1 thùng đựng rác vô cơ (màu vàng); thu gom rác; vận chuyển rác và xử lý rác thải). Mục tiêu, năm 2020, MTTQ mỗi xã, phường thực hiện thí điểm 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Từ năm 2021 đến hết năm 2025, mỗi năm có thêm 20% số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thực hiện mô hình này. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ xã Kim Phú đã công bố quyết định thành lập 3 tổ tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại 3 thôn: 14,15,17, với 465 hộ là thành viên để triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ các xã, phường của thành phố Tuyên Quang đã ký giao ước thi đua trong thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”. Nhân dịp này, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang đã tặng 3 xe thu gom rác cho 3 tổ tự quản của xã Kim Phú để thực hiện thu gom, phân loại rác tại địa bàn.

Thu Hương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản