Tin mới

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Chung tay bảo vệ môi trường ở các khu dân cư

(Mặt trận) -Nhằm tạo thói quen tích cực cho người dân trên địa bàn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư, qua đó, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

 Người dân xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình dọn vệ sinh hưởng ứng mô hình khu dân cư chung tay bảo vệ môi trường.

Hàng năm, Ủy ban MTTQVN thị xã Ba Đồn đã phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc các hộ thực hiện đúng cam kết về tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Thị xã cũng duy trì các hoạt động, như: “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

Tại các khu dân cư đăng ký thực hiện mô hình bảo vệ môi trường, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, hơn 90% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; trên 90% hộ gia đình có công trình vệ sinh đủ tiêu chuẩn; 100% số hộ chăn nuôi có bể chứa nước thải và an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người. 

Đặc biệt, tình trạng thả rông gia súc, gia cầm được hạn chế. Các loại túi nilon, vỏ bao bì phân hóa học ở cống rãnh, trên các cánh đồng cơ bản đã được thu gom và xử lý đúng nơi quy định.

Chuyển biến tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn thị xã là các nội dung bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa, đưa vào hương ước, quy ước xây dựng khu dân cư văn hóa. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa.

Nhờ vậy, các hoạt động tự quản từng bước đi vào nền nếp, được duy trì đều đặn, thường xuyên. Với sự chung tay bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân, bộ mặt các khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.    

                                                                                          Lệ Hằng-Ngọc Linh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản