Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu): Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo

(Mặt trận) -Năm 2020, phong trào thi đua (PTTĐ) đoàn kết, sáng tạo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu thực hiện có hiệu quả. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Để PTTĐ đoàn kết, sáng tạo được triển khai sâu rộng và đạt kết quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện Vĩnh Lợi đã chủ động triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã chủ động triển khai thực hiện PTTĐ đoàn kết, sáng tạo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh” và các PTTĐ khác. Song song đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn dân trong XDNTM.

 Huyện Vĩnh Lợi tặng nhà đại đoàn kết cho hộ dân gặp khó khăn về nhà ở tại xã Châu Thới.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp và tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân đóng góp trên 1.000 ngày công lao động, tiền mặt, hiện vật cùng các nguồn lực nhà nước đầu tư xây dựng, sửa chữa lộ, trường học, cầu giao thông nông thôn… với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đồng thời, triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả phấn khởi. Điển hình là mô hình nuôi bò sinh sản ở thị trấn Châu Hưng; mô hình trồng cây ăn trái để chiết xuất rượu vang; mô hình Hợp tác xã trồng hẹ xã Hưng Thành; mô hình trồng nấm rơm xã Vĩnh Hưng… Từ các mô hình này đã giải quyết việc làm cho một số lượng lớn lao động tại chỗ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Vĩnh Lợi là 1,83%, đến cuối năm còn 0,69%, giảm 1,14%.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện còn hướng dẫn Nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của Nhân dân trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, dự án, tránh lãng phí, tăng hiệu quả sử dụng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho mỗi hộ dân. Đơn cử là mô hình trồng táo trong nhà kính của hộ ông Phạm Văn Phương (ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng), mỗi năm thu nhập hơn 130 triệu đồng.

Ngoài ra, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Lợi cũng chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự phát động các PTTĐ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. MTTQ các cấp đã duy trì 77 khu dân cư thực hiện tốt phong trào phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; xây dựng đường dây nóng tố giác, phản ánh của Nhân dân thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có những bước phát triển mới, nhiều cách làm sáng tạo, huy động được tiềm năng, tinh thần tự nguyện tham gia của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Đ.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản