Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tuyên truyền bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Sáng 10/9, tại xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho trên 100 đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân trong xã Nghĩa Tá.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

 Toàn cảnh hội nghị

Tại đây, các đại biểu được cung cấp những thông tin cơ bản về môi trường hiện nay. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường. Thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Những vấn đề cần quan tâm về môi trường, công tác bảo vệ môi trường; Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa...

Qua đó, nhằm phát huy trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cán bộ mặt trận các cấp trong việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở và khu dân cư, góp phần từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Tập trung vào các xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020.  Nâng cao nhận thức của cán bộ ở thôn, tổ và các tầng lớp nhân dân về vấn đề môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong lao động sản xuất và trong sinh hoạt.

Được biết, trong tháng 9 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường tại các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, tập trung tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Việt Bắc

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản