Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2021

(Mặt trận) -Ngày 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Điện Biên Phủ - Chiến thắng của “thế trận lòng dân”

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Biểu trưng và tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. 

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đã tổ chức phát động và xây dựng nhiều mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương. Tập trung vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo nắm bắt, cập nhật thường xuyên kiến thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để lồng ghép vào sinh hoạt tôn giáo. Qua đó, các tổ chức tôn giáo đã chủ động xây dựng chương trình hành động và có những việc làm cụ thể tại cộng đồng dân cư như: Vận động tín đồ trồng cây xanh, xử lý rác thải, vệ sinh đường làng ngõ xóm…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng dân cư tham gia tích cực trong việc quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình xuất sắc về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là một chương trình thực chất, có ý nghĩa quan trọng. Để phát huy tốt hơn những kết quả đạt được, Mặt trận các cấp và các tổ chức tôn giáo cần tiếp tục triển khai Chương trình theo hướng phải đảm bảo làm thực chất, có chiều rộng và chiều sâu, việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư; đồng thời, Mặt trận các cấp cần phối hợp với Tỉnh đoàn ra quân phát động Chương trình bảo vệ môi trường cũng như đổi mới công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động thực tiễn để nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

Thanh Thịnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản