Tin mới

Vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn

(Mặt trận) -Phân loại rác sinh hoạt tại nguồn là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Nhận thức được điều đó, một số địa phương của thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện thí điểm việc phân loại rác tại hộ gia đình và bước đầu đã có những kết quả tích cực.

Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới

 Mỗi điểm được địa phương trang bị 3 thùng rác để người dân tự phân loại rác thải tại nguồn gồm rác hữu cơ, vô cơ và chất thải rắn.

Hiện nay, công tác thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hòa Thành đạt rất thấp và ngân sách phải bù phần lớn cho công tác này. Hơn nữa, phân loại rác thải tại nguồn vẫn chưa được người dân quan tâm, coi trọng. Rác thải có được phân loại tốt tại nguồn hay không phụ thuộc phần lớn vào ý thức của người dân, không chỉ mỗi hộ gia đình nhỏ lẻ mà cần có sự đồng lòng, triển khai đồng bộ trong khu dân cư.

Vì vậy, việc xác định đúng đối tượng, tạo nguồn thu ngân sách để bảo đảm từng bước tổ chức, người dân chi trả toàn bộ chi phí về khối lượng rác thải sinh hoạt do mình phát thải, bù đắp chi phí ngân sách  nhà nước bỏ ra cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải là vô cùng cần thiết.

Mới đây, UBND thị xã Hòa Thành đã có phương án về giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn để tạo nguồn thu từ công tác này, cũng như thực hiện mô hình trang bị thùng rác chứa rác thải được phân loại tại nguồn của UBND thị xã được áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ kinh doanh, công ty kinh doanh dịch vụ, văn phòng đại diện công ty, cơ quan, trường học, phòng trọ, bến xe, nhà hàng, khách sạn, công ty nhà máy sản xuất, chợ, trung tâm thương mại….

Dự toán chi phí thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 là 14 tỷ đồng. Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cho hộ gia đình là 30.000 đồng/tháng; hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp là 200.000 đồng/tháng; bến xe nhà hàng, khách sạn là 400.000 đồng/tấn; công ty, nhà máy sản xuất là 400.000 đồng/tấn; chợ, trung tâm thương mại, siêu thị là 400.000 đồng/tấn…

Để mô hình được thực hiện hiệu quả, UBND thị xã Hòa Thành giao UBND các xã, phường tổ chức triển khai phương án giá dịch vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đến từng hộ dân và các tổ chức trên địa bàn; vận động nhân dân đăng ký thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định; bố trí địa điểm tập kết, thống nhất thời gian thu gom rác với đơn vị thu gom, vận chuyển rác để thực hiện bảo đảm thời gian, không để tồn đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Đông cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thị xã Hòa Thành, địa phương đã trang bị 240 thùng chứa rác thải, tại 80 điểm nơi đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại, công ty sản xuất… tại mỗi điểm địa phương sẽ trang bị 3 thùng rác chứa ba loại rác thải giúp người dân có thể tự phân loại rác tại nguồn gồm rác thải vô cơ, hữu cơ, chất thải rắn.

Ông Hoàng cho biết: “Đây là mô hình đơn giản, dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao trong việc xử lý chất thải rắn, hữu cơ, vô cơ, bước đầu giảm thiểu được 40-50% lượng rác thải phát sinh từ hộ gia đình, thu hút được sự tham gia của người dân, góp phần tăng nguồn thu cho công tác thu gom và vận chuyển rác thải tại địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện phân loại rác thải có thể tái chế để tái sử dụng. Mô hình này vừa góp phần bảo đảm công tác phân loại rác vừa  bảo đảm được cảnh quan môi trường xanh - sạch -đẹp”.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Trường Đông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân để nhân rộng mô hình này ra toàn xã, góp phần giảm lượng rác thải, bảo vệ môi trường.

Nhi Trần

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản