Vĩnh Phúc: Ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

(Mặt trận) - Sáng 7/10, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII diễn ra từ ngày 14 đến 16/12

Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với bảo vệ chính trị nội bộ - Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Đại diện Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết quy chế phối hợp 

Quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm: 3 chương, 22 điều nhằm quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, triển khai, giải quyết những công việc chung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát triển, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, qua hơn 4 năm thực hiện Quy chế số 01 về công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Thường trực UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, mối quan hệ, phối hợp công tác giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Chất lượng các ý kiến tham gia vào các dự án Luật ngày càng nâng cao; các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đã thể chế hóa được quan điểm lãnh đạo của Tỉnh ủy, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hoạt động tổ chức tiếp xúc cử tri; tổng hợp, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Hoạt động phối hợp tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều đổi mới và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật định. Hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban MTTQ tỉnh được tăng cường theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị, sau lễ ký kết, các cơ quan chủ động, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác để có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị liên tịch để kiểm điểm, đánh giá kết quả phối hợp và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của mỗi cơ quan theo quy chế mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản